Dekker til forurenset
sjøbunn i Bangarvågen

Første uka i mars begynner arbeidet med å dekke til havnebunn i Bangarvågen. – En milepæl i arbeidet med forurenset sjøbunn i Stavanger, sier miljøvernsjefen.

bangarvågenEt areal på rundt 100 000 kvadratmeter med forurenset sjøbunn i Bangarvågen (omtrentlig avmerket på kartet) blir først dekket med ren sand, som skal sikre at den forurensede sjøbunnen blir liggende.

Sprengstein fra blant annet Eiganestunellen blir så lagt oppå sanden som erosjonsbarriere der det trengs.

Tiltakshaver og ansvarlig for prosjektet er Statens vegvesen, som allerede er i gang med å knuse og sortere steinmasser, mens fylkesmannen i Rogaland har godkjent planene.

Viktig miljøprosjekt
- Etter flere års arbeid med å kartlegge sjøbunnen og kilder til forurensningen i havneområdene, er det en milepæl for kommunen at vi nå kommer i gang med tiltak. Dette er et stort og viktig miljøprosjekt for Stavanger, sier miljøvernsjef Jane Nilsen Aalhus.

Kartlegging i kommunens eget prosjekt på forurenset sjøbunn har nemlig vist at Bangarvågen er blant de mest forurensede havneområdene i Stavanger, der tidligere tiders miljøsynder medfører en risiko for skader på dyre- og planteliv i områdene.

Engøysundet kan bli neste
Prosjektet er støttet med 20 millioner kroner fra Miljødirektoratet. Også tildekking av rundt 40 000 kvadratmeter sjøbunn i Engøysundet skulle etter planen vært med i denne runden, men midlene strekker ikke til.

Kommunalstyret for miljø og utbygging har derfor vedtatt at kommunen skal sende en ny søknad om midler til tiltak i Engøysundet.


Sentralbord 51 50 70 90

Varsle om feil

Kart over Stavanger der det står: Fortell oss om stedsnavn

Stavanger kommune, Øvre Kleivegate 15, postboks 8001, 4068 Stavanger,
Org.nr: 964 965 226

Tlf: +47 51 50 70 90

Ansvarlig redaktør: Kommunikasjonssjef Marianne Jørgensen

Nettredaktør: Tone Gaard
Nyhetsredaktør: Thomas Bore Olsen