Historisk byvekstavtale signert

I mai ble kommunene på Nord-Jæren, fylkeskommunen og staten enige om en byvekstavtale. Torsdag ble avtalen formelt signert og overlevert til regjeringen.

Fylkesordfører og ordførerne i Stavanger, Sandnes, Sola og Randaberg stiller skriver under på byvekstavtalen. Til venstre i bildet er statssekretær, Jens Frølich Holte i Samferdselsdepartementet. Foto: Statens vegvesen.

Fylkesordfører og ordførerne i Stavanger, Sandnes, Sola og Randaberg stilte alle for å underskrive avtalen med staten, som ble representert av statssekretær Jens Frølich Holte i Samferdselsdepartementet og Tore Leite i Kommunal- og moderniseringsdepartementet.

- Byvekstavtalen vil ha stor betydning for hvordan vi planlegger boliger og arbeidsplasser i fremtiden. Det skal bli enklere å ta bussen, sykle og gå når vi skal til jobb, handle eller har andre gjøremål, sier ordfører i Stavanger kommune, Christine Sagen Helgø.  

Byvekstavtalen på Nord-Jæren er historisk fordi det ikke bare er tidenes første byvekstavtale på Nord-Jæren, det er også den første i landet.

Staten går inn med betydelige midler i byvekstavtalen. Dette er en gjensidig forpliktende avtale både om transport og arealutvikling som bygger opp under nullvekstmålet.  

- Jeg er også glad for at Staten har forpliktet seg til å samarbeide med kommunene til å få fortgang med utviklingen av Stavanger stasjon og Paradisområdet, sier Helgø.

Krevende og god prosess
Ordførerne uttrykte at forhandlingene om en byvekstavtale har vært krevende. Etter åtte forhandlingsmøter ble de til slutt enige om en avtale i mai.

– Det har vært en krevende prosess, men de fire kommunene, fylkeskommunen, Jernbanedirektoratet og Statens vegvesen har jobbet godt sammen. Det er historisk for oss å legge fram vår første byvekstavtale. Vi er fornøyd der vi er i dag, sier fylkesordfører Solveig Ege Tengesdal.

Styrker kollektiv og by
Byvekstavtalen skal være med på å finansiere viktige prosjekter i Bypakke Nord-Jæren, der blant annet Bussveien får halvparten av kostnadene dekket av staten. Pengene og avtalen skal også bidra til å styrke byutvikling, kollektivtrafikken, prosjekter for de som sykler og går, viktige veiprosjekter og god framkommelighet for næringstransporten.

Gjennom byvekstavtalen forplikter regionen seg til at framtidig utvikling av boliger og arbeidsplasser skal skje på en måte som styrker kollektivtilbudet og reduserer behovet for transport.

Byvekstavtalen har blitt formelt godkjent i Stavanger, Sandnes, Randaberg og i fylkestinget. Sola slutter seg til avtalen i dag.


Sentralbord 51 50 70 90

Varsle om feil

Valg

Stavanger kommune, Øvre Kleivegate 15, postboks 8001, 4068 Stavanger,
Org.nr: 964 965 226

Tlf: +47 51 50 70 90

Ansvarlig redaktør: Kommunikasjonssjef Marianne Jørgensen

Nettredaktør: Tone Gaard
Nyhetsredaktør: Thomas Bore Olsen