Ny toppledelse klar

Rådmann Per Kristian Vareide og de tillitsvalgte er enige om hvem som skal utgjøre kommunens administrative toppledelse fra 1. januar 2018.

  • Gunn Jorunn Aasland  innplasseres som ny direktør for samfunnsutvikling. 
  • Leidulf Skjørestad innplasseres som ny direktør for samfunnstjenester. 
  • Per Haarr innplasseres som ny direktør for oppvekst.
  • Olve Molvik tilbys ny stilling som «digitaliseringssjef», med ansvar for å lede digitaliseringsarbeidet i kommunen. Han står i nåværende stilling til ny direktør for strategi og virksomhetsutvikling og direktør for fellestjenester er tiltrådt.
  • Eli Karin Fosse konstitueres som direktør for levekår fram til 1.1.2020.
  • Kjartan C. Møller konstitueres som direktør for fellestjenester når han har avsluttet sitt nåværende engasjement som koordinator for kommunesammenslåingsprosessen og fram til 1.1. 2020 

Tiltredelse skjer etter avtale med den enkelte.

Stillingen som strategi- og virksomhetsutviklingsdirektør lyses ut eksternt.

Stillingen som direktør for innbyggerdialog, kultur og næring lyses ut eksternt.

De nye direktørene vil innfases etter hvert som det er naturlig. Og senest 1.1. 2018.

Inntil videre er det den nåværende organisering som gjelder. 

- Godt fornøyd
Rådmann Per Kristian VareideRådmannen er godt fornøyd med kommunens nye toppledelse.

- Den nye ledergruppen har en helhelhetlig sammensetning som opprettholder kompetansen og sikrer fornyelse. Når alle direktørene er på plass, er vi godt rustet til å lede kommunen fram mot kommunesammenslåingen med Finnøy og Rennesøy i 2020.  Jeg synes vi har fått på plass gode løsninger for alle. For meg som rådmann har det vært særlig viktig å ha et godt samarbeid med de tillitsvalgte, understreker Vareide.

Ny fase
Nå går prosjektet Ny hovedmodell over i fase 2. Her konkretiseres og fastlegges rolle-, ansvars- og oppgavefordelingen innen-  og mellom de nye tjenesteområdene. Det blir også flere muligheter for de ansatte til å involvere seg i prosessen. 

Rådmannen tar sikte på at endringene trer i kraft fra 1. januar 2018.

- Vi avventer to direktørstillinger som skal lyses ut, og det vil antagelig være ulikt når kandidatene kan tiltre. Det gjenstår også noen avklaringer og fordelinger av oppgaver når det gjelder de to nye fagområdene Samfunnsutvikling og Samfunnsoppgaver, men dette arbeidet vil være fullført før sommeren, opplyser Vareide.

Han vil nå engasjere en ekstern prosjektleder som får ansvar for å tilrettelegge for videre framdrift og gjennomføring av prosjektet Ny hovedmodell.


Sentralbord 51 50 70 90

Varsle om feil

Smartbyen Stavanger

Stavanger kommune, Øvre Kleivegate 15, postboks 8001, 4068 Stavanger,
Org.nr: 964 965 226

Tlf: +47 51 50 70 90

Ansvarlig redaktør: Kommunikasjonssjef Marianne Jørgensen

Nettredaktør: Tone Gaard
Nyhetsredaktør: Thomas Bore Olsen