Riksvåpenet får henge på gamle tollboden

Utenriksdepartementet har sagt ja til at riksvåpenet kan henges opp igjen på den gamle tollboden som ikke lenger er statlig.

Utsnitt av tollboden med Riksvåpenet på plass, og dagens utgave med rehabilitert fasade og ovalt vindu fra 1905. Foto: Stavanger byarkiv.

Stavanger fikk ny tollbod i 1905, og skiltet ble da tatt ned fra den gamle bygget.

- I forbindelse med 175-årsjubileet for den gamle tollboden ønsket vi å få riksvåpenet tilbake til Stavanger og plassert på tollboden, der det nå er satt inn et vindu. Saken har tatt litt tid, men jeg er veldig glad for at vi nå har vi fått departementets tilslutning til å gjøre dette, sier byantikvar i Stavanger kommune, Hanne Windsholt. 

Det er Byhistorisk forening og byantikvaren i Stavanger kommune som har søkt om å få henge opp riksvåpenet, i samarbeid med Stavangerregionen Havn IKS, Rogaland fylkeskommune og Fortidsminneforeningen avdeling Stavanger. Den gamle tollboden eies i dag av Stavanger kommune, og Stavangerregionens havn IKS har sitt hovedsete der. 

- Nå skal skiltet rehabiliteres i regi av konservatormiljøet på Arkeologisk museum, og da er det mye som må gjøres: et øksehode må loddes på igjen, bakgrunnen må males opp rød og løven vil trolig bli forgylt påny. Og først når alt dette er gjort, kan skiltet komme på plass. Men vi vet enda ikke hvordan vi skal finansiere dette, sier byantikvaren.

Spesiell plass i Stavangers arkitekturhistorie
Tollboden er en fredet bygning og regnes som det første murhuset innenfor bygrensene etter middelalderbygningene.

- Den er en av de første bygningene i byen som ble reist etter tegninger av en utdannet arkitekt, nærmere bestemt Christianias stadskonduktør Christian Heinrich Grosch. Han tegnet også Valbergtårnet ti års tid senere, sier Windsholt.

Norge fikk også et nytt og modernisert riksvåpen etter unionsoppløsningen, og det gamle skiltet kom ikke opp på den nye tollboden. Men reisen til det demonterte riksvåpenet ble ikke lang, den endte på loftet nettopp på den nye tollboden på andre siden av Vågen. Der fant konservator Anne Ytterdal det igjen, 103 år senere, intakt, men nedstøvet. Da ble riksvåpenet flyttet til et magasin på Tollmuseet i Oslo.

Etter at Tolldistrikt Oslo og Akershus nylig sa seg villige til å deponere skiltet i Stavanger, ble det returnert til Stavanger. Og nå har altså utenriksdepartementet gitt dispensasjon til at det historiske riksvåpenet kan settes opp igjen på den gamle tollboden.

Ser man nøye på bildet, oppdager man et rødlig, ovalt felt øverst i gavlen. Dette er det norske Riksvåpen fra 1844. Nå er det et vindu i ovalen, for i 1905 ble riksvåpenet fjernet i forbindelse med at Stavanger fikk ny tollbod. Foto:  Stavanger byarkiv.


Sentralbord 51 50 70 90

Varsle om feil

Smartbyen Stavanger

Stavanger kommune, Øvre Kleivegate 15, postboks 8001, 4068 Stavanger,
Org.nr: 964 965 226

Tlf: +47 51 50 70 90

Ansvarlig redaktør: Kommunikasjonssjef Marianne Jørgensen

Nettredaktør: Tone Gaard
Nyhetsredaktør: Thomas Bore Olsen