Nytt vurderingssystem på legevakten

Stavanger legevakt tar i dag i bruk et nytt verktøy med fem hastegrader for bedre vurdering av pasienter ved fremmøte.

- Manchester Triage System (MTS) er et trygt og godt utprøvd system som i større grad ivaretar riktig prioritering av pasientene ved fremmøte på legevakten. Pasientene vil få god vurdering av sin problemstilling og informasjon om hvilken hastegrad de tilhører, sier legevaktsjef Hilde Frafjord.

Vurderingssamtale
Pasienter som kommer til legevakten vil først få en vurderingssamtale med en sykepleier som tar aktuelle målinger, som f.eks. blodtrykk, puls, temperatur mm. På bakgrunn av dette setter sykepleieren en hastevurdering som prioriterer pasientene etter gradene rød, oransje, gul, grønn og blå. Pasienter med rød og oransje hastegrad tilses raskt av lege. Det gamle systemet hadde tre hastegrader som ga mindre differensiering.

Ta med medisinsk informasjon
MTS er allerede i bruk ved flere store legevakter her i landet. Pasienter bør fortsatt medbringe viktig medisinsk informasjon om seg selv. Legevakten har ikke tilgang til fastlegejournal eller sykehusjournal for pasienter. For riktig registrering bes pasienten ta med legitimasjon og eventuelt frikort.

Fastlegen tar det som ikke haster
Pasienter/pårørende skal fortrinnsvis kontakte legevakten på telefon 116 117 for vurdering og veiledning eller de kan komme direkte til legevakten. Legevakten ivaretar akutte helseproblemer som ikke kan vente til pasienten kan kontakte fastlegen sin. Ved behov for øyeblikkelig hjelp ved livstruende sykdom eller skade skal AMK kontakes på 113.


Sentralbord 51 50 70 90

Varsle om feil

Smartbyen Stavanger

Stavanger kommune, Øvre Kleivegate 15, postboks 8001, 4068 Stavanger,
Org.nr: 964 965 226

Tlf: +47 51 50 70 90

Ansvarlig redaktør: Kommunikasjonssjef Marianne Jørgensen

Nettredaktør: Tone Gaard
Nyhetsredaktør: Thomas Bore Olsen