Tilskuddsordninger og kunstnerleilighet i Berlin

Stavanger kommune lyser ut flere tilskuddsordninger innenfor kulturfeltet for 2017 og 2018.

Fiolinspiller. Foto: Pixabay

Per Erling Ramslands legat har som formål å støtte seriøs musikk og seriøse bildende kunst. Institusjoner, organisasjoner og enkeltpersoner i Stavanger kan søke. Søknaden må inneholde prosjektbeskrivelse, tidsplan, budsjett og finansieringsplan. Tiltak som ikke omfattes av andre kommunale tilskudds- og/eller finansieringsordninger vil normalt bli prioritert. Søknadsfristen er
15. september 2017

Den kulturelle spaserstokken er kultur for seniorer. Det er et ønske at seniorer i Stavanger skal få oppleve varierte og gode kunst - og kulturtilbud. Kulturarrangementene finner sted på de ulike sykehjemmene i kommunen, i tillegg til andre aktuelle kulturscener. Artister og andre kulturaktører kan søke om midler til å arrangere arrangement. Søknadsfrist er
1. oktober 2017.

Har du spørsmål om tilskuddsordningene kan du ta kontakt med rådgiver i Kulturavdelingen, Jeanette Flåte Vikse, på e-post eller telefon 51 50 86 37.

Kunstnerleilighet i Berlin
Kunstnere som er bosatt i, eller har en spesiell tilknytning til Stavanger, kan søke om studieopphold i Kulturavdelingens kunstnerleilighet i Berlin i 2018. Studieoppholdet er på inntil tre måneder. Ordningen gjelder alle kunstneriske uttrykk. For spørsmål og informasjon kontakt rådgiver Maren Skoie, tlf. 51 50 71 66. Søknadsfrist er 
1. oktober 2017

Hvordan søke?
Du finner utfyllende informasjon og oversikt over alle kommunens tilskuddsordninger på kulturområdet. Her står det også hvordan du søker om tilskudd for de forskjellige ordningene.


Sentralbord 51 50 70 90

Varsle om feil

Stavanger kommune, Øvre Kleivegate 15, postboks 8001, 4068 Stavanger,
Org.nr: 964 965 226

Tlf: +47 51 50 70 90

Ansvarlig redaktør: Kommunikasjonssjef Marianne Jørgensen

Nettredaktør: Tone Gaard
Nyhetsredaktør: Øyvind Berekvam