Dialog mot ekstremisme

Rundt 80 interesserte møtte opp på Sølvberget, Stavanger kulturhus mandag kveld da ordfører Christine Sagen Helgø inviterte til dialogmøte om radikalisering og voldelig ekstremisme på Sølvberget.

Dialogmøte

Bakgrunnen for møtet var regjeringens handlingsplan mot radikalisering og voldelig ekstremisme som ble lagt fram i juni. Regjeringen ser en bekymringsfull utvikling med radikalisering av ungdom i Norge, men også et økende antall som drar til Syria som fremmedkrigere. Handlingsplanen inneholder 30 konkrete tiltak, tiltak som beskriver hvordan samfunnet sammen bør arbeide for å forebygge radikalisering og voldelig ekstremisme.

Til møtet hadde ordføreren invitert aktører som jobber i førstelinje, ulike religiøse organisasjoner og trossamfunn, ungdomsorganisasjoner, minoritetsmiljøer og frivillige organisasjoner. Ellers var blant annet lokalt politi og PST invitert. Fra regjeringen deltok Laila Bokhari, statssekretær ved Statsministerens kontor.

Verktøykasse mot ekstremisme
Bokhari fikk mange gode innspill til hvordan regjeringen kan jobbe videre med forebygging og inkludering.

- Alle som møter ungdom har et ansvar for at alle føler seg trygge og er inkludert i alle deler av samfunnet. Det gjelder alle, ikke bare foreldre, lærere, ledere i trossamfunn og idrettslag. Mangel på tilhørighet kan føre til at folk trekkes i feil retning mot ekstreme miljøer. Målet med den nye handlingsplanen er økt kunnskap og forståelse om hverandre og våre roller. Den er ment å være levende og dynamisk, og de 30 tiltakene skal være en verktøykasse for oss alle, sa statssekretæren.

- Inkludering er nøkkelen
Også ordfører Christine Sagen Helgø la vekt på at samarbeid og inkludering er nøkkelen til å lykkes med de viktige utfordringene. Hun er fornøyd med at så mange møtte opp på Sølvberget.

- Vi fikk mange gode innspill, og de skal vi ta videre. Vi vil nå sette oss ned og se på hvordan vi kan implementere innspillene i kommunens planer og tiltak, sier Sagen Helgø.


Stavanger er i toppsjiktet
Sagen Helgø minner om at Stavanger er i toppsjiktet i Europa innen flerkulturell kompetanse, ifølge Intercultural Cities’ (ICC) oversikt som ble presentert i juni i år. I nettverkets foreløpige rapport er Stavanger rangert på andre plass blant 30 byer med 200.000 innbyggere og på fjerde plass blant totalt 60 byer. ICC trekker fram at byen har gode strategier for mekling og konflikthåndtering, og at offentlig ansatte har kompetanse til å møte innbyggere med annen kulturell bakgrunn.

- Stavangers befolkning består av 179 ulike nasjonaliteter, og jeg er veldig stolt av at vi kommer godt ut av det som internasjonal by. Undersøkelsen sier at vi er flinke til å jobbe med flerkulturelle utfordringer i skolen, idretten og i bydelene generelt. Men den påpeker også at vi ikke kjenner hverandre godt nok på tvers av miljøene. Dette dialogmøtet er et eksempel på hvordan vi kan ta fatt på viktige oppgaver. Vi skal jobbe sammen videre for en levende by, sier hun.


Sentralbord 51 50 70 90

Varsle om feil

Valg

Stavanger kommune, Øvre Kleivegate 15, postboks 8001, 4068 Stavanger,
Org.nr: 964 965 226

Tlf: +47 51 50 70 90

Ansvarlig redaktør: Kommunikasjonssjef Marianne Jørgensen

Nettredaktør: Tone Gaard
Nyhetsredaktør: Thomas Bore Olsen