Helseministeren åpnet Helsehuset

Helse- og omsorgsminister Bent Høie åpnet idag Helsehuset Stavanger.

Prosjektleder Bente Gunnarshaug, konst. leder for Frisklivssentralen Cecilie Hagland Sevild, helse- og omsorgsminister Bent Høie og ordfører Christine Sagen Helgø.
Prosjektleder Bente Gunnarshaug, konst. leder for Frisklivssentralen Cecilie Hagland Sevild, helse- og omsorgsminister Bent Høie og ordfører Christine Sagen Helgø.

Helsehuset Stavanger holder til i gamle Stavanger sykehus og er et lokalmedisinsk senter. Helsehuset inneholder Frisklivssentral, prosjektledelse for Leve HELE LIVET, Forebyggende hjemmebesøk, psykologtjeneste, sykepleieklinikk og utviklingssenter for hjemmetjenester og sykehjem. Alle tilbudene skal støtte innbyggerne i å leve et aktivt liv for å redusere risikoen for kroniske sykdommer.

- Dette er fremtiden
Bent HøieOrdfører Christine Sagen Helgø ønsket velkommen til åpningen av Helsehuset og ledet programmet.

- Stavanger lokalmedisinske senter er fremtiden. Det gamle sykehuset blir et nytt helsehus. Vi må investere i livskvalitet for våre innbyggere og er i gang med en av våre største velferdsreformer, samhandlingsreformen. Den dreier seg ikke bare om organisering av helsetjenester, men også om en endring av retning og tanksett, sa Sagen Helgø.

Oppmerksomhet på mulighetene
Helse- og omsorgsministeren fastslo at det er veldig bra at Stavanger kommune etablerer et helsehus, et sted der  folk skal få hjelp til å mestre livene sine.

- Vi har alle behov for hjelp gjennom livet. Veldig mange av oss skal leve veldig lenge, og vi vil ha behov for hjelp halve livet. Det betyr ikke at vi har uhelse for det, hvis vi får hjelp til å mestre så opplever vi og god helse. Vi må vekk fra fokuset på hva folk ikke kan og på diagnosene, og heller ha oppmerksomhet på hva folk kan og på mulighetene. Derfor er det grepet Stavanger kommune nå tar med dette huset veldig bra; en kombinasjon av tilbud til innbyggerne og samling av kompetanse der en også ser den psykiske helsen og har oppmerksomhet på rus, sa Høie.

Helhetlige forebyggingstjenester
- Målet for oss er at brukerne skal få helhetlige forebyggingstjenester og ikke tjenester som er stykkevis og delt. Derfor bygger vi et robust, tverrfaglig miljø. Nye tjenester som sykepleieklinikk og psykologtjeneste for voksne er samlokalisert med eksisterende tilbud, sa prosjektleder for Helsehuset Stavanger Bente Gunnarshaug.

Stavanger lokalmedisinske senter startet som et samarbeidsprosjekt mellom Helse Stavanger HF og Stavanger kommune. Helsedirektoratet delfinansierte utredningsarbeidet etter at kommunen søkte om samhandlingsmidler. I desember 2012 vedtok formannskapet at Stavanger lokalmedisinske senter skal inneholde forebyggingssenter, rehabiliteringssenter og senter for kunnskap og utvikling. Etableringen av Helsehuset er trinn 1. Trinn 2 er under planlegging: Etablering av rehabiliteringstilbud for unge/voksne med spesielle behov.


Sentralbord 51 50 70 90

Varsle om feil

Valg

Stavanger kommune, Øvre Kleivegate 15, postboks 8001, 4068 Stavanger,
Org.nr: 964 965 226

Tlf: +47 51 50 70 90

Ansvarlig redaktør: Kommunikasjonssjef Marianne Jørgensen

Nettredaktør: Tone Gaard
Nyhetsredaktør: Thomas Bore Olsen