Klart språk fra helse- og sosialkontorene

Helse- og sosialkontorene kvitter seg med vanskelig språk. Hundvåg og Storhaug var første kontor ut - nå har både Madla, Hinna og Hillevåg og Eiganes og Tasta og jobbet med å forbedre egne brev.

- Over tid blir vi gjerne litt blinde for hvordan vi uttrykker oss. Med dette språkprosjektet får vi anledning til å stoppe opp og se kritisk på egne tekster, sier helse- og sosialsjef Svein Arne Lindø, som er sikker på at språksatsingen vil komme innbyggene til gode i form av tydeligere og mer mottakerorienterte brev.

Slik kan brevmaler se ut før og etter bearbeiding:

Gammel versjon Bearbeidet versjon
Manglende dokumentasjon - før Manglende dokumentasjon - etter
Bostøtte - før Bostøtte - etter
Startlån - før Startlån - etter
Etteroppgjør - før Etteroppgjør - etter
Nøkkelboks - før Nøkkelboks - etter
Hjemmehjelp - før Hjemmehjelp - etter

 

Bymiljø og utbygging (BMU) er i gang
Denne uken startet også BMU opp med eget klarspråkprosjekt. Park og vei og Stavanger eiendom har nå hatt et kritisk klarspråkblikk på nærmere 40 brevmaler. Etter planen skal de reviderte tekstene være klare til bruk i løpet av mai.

Kommunens klarspråkprosjekt
Stavanger kommune ligger nasjonalt langt framme på dette området. Vi har bistått mange kommuner over hele landet med utarbeiding av språkprofiler og hjelp til å komme i gang med eget språkarbeid.

Hva er klarspråk?
Klarspråk betyr et forståelig, brukertilpasset og presist språk som sikrer at kommunens innbyggere, brukere av våre tjenester og andre får god informasjon om sine rettigheter, plikter og muligheter.

All språkopplæring foregår med basis i den nye klarspråknormen for det offentlige.


 


Sentralbord 51 50 70 90

Varsle om feil

Valg

Stavanger kommune, Øvre Kleivegate 15, postboks 8001, 4068 Stavanger,
Org.nr: 964 965 226

Tlf: +47 51 50 70 90

Ansvarlig redaktør: Kommunikasjonssjef Marianne Jørgensen

Nettredaktør: Tone Gaard
Nyhetsredaktør: Thomas Bore Olsen