Norskopplæringspris til Stavanger

IMDi Vest har tildelt prisen for årets norskopplæringskommune i region Vest til Stavanger kommune.

- Dette er en stor honnør til Johannes læringssenter, sier skolesjef Eli Gundersen. Rektor Jørn Pedersen ved Johannes læringssenter og leder i kommunalstyret for oppvekst John Peter Hernes tok imot prisen under konferansen «Introduksjonsordningen 10 år – gode kvalifiseringsløp gir flere i arbeid» som arrangeres i Bergen 27.-28. oktober. Konferansen er for alle som jobber med integrering i regionen.

Prisen
Integrerings- og mangfoldsdirektoratet Vest deler ut prisen til en kommune i region Vest som over tid og gjennom målrettet og godt undervisningsopplegg kan vise til gode resultater i norskopplæringen. Prisen er for norskopplæring for voksne innvandrere.

Fra venstre: Ohene Aboagye, regiondirektør i IMDi Vest, Jørn Pedersen, rektor ved Johannes Læringssenter, samt John Peter Hernes, gruppeleder Høyre Stavanger bystyre.

Begrunnelsen for at Stavanger fikk prisen 
Stavanger kommune kan vise til godt oppmøte på norskprøver og jevnt over gode resulter de siste fem årene, spesielt på norskprøve 2. Stavanger kommune har over tid hatt en høy kvalitet i norskopplæringen. Kommunen er kreativ i sitt undervisningsopplegg, og har blant annet igangsatt et eget kommunalt utviklingsprosjekt om praksisnær norskopplæring. Et sterkt fagmiljø på Johannes læringssenter bidrar til faglig utvikling og styrking av norskopplæringen. En god norskopplæring er nøkkelen til vellykket integrering og Stavanger kommune er en foregangskommune i dette arbeidet.

Mange skolepriser
Stavanger kommune har etter hvert mange skolepriser: Stavanger ble tidligere i år kåret til Årets kulturskolekommune. Stavanger kulturskole fikk også Statens byggeskikkpris i 2013 sammen med Stavanger katedralskole. I 2009 fikk Stavanger Skoleeierprisen for målrettet og helhetlig utviklingsarbeid, og for tydelig og klar prioritering med fokus på elevenes læring og danning.

Bildet: Johannes læringssenter


Sentralbord 51 50 70 90

Varsle om feil

Valg

Stavanger kommune, Øvre Kleivegate 15, postboks 8001, 4068 Stavanger,
Org.nr: 964 965 226

Tlf: +47 51 50 70 90

Ansvarlig redaktør: Kommunikasjonssjef Marianne Jørgensen

Nettredaktør: Tone Gaard
Nyhetsredaktør: Thomas Bore Olsen