På jakt etter navn som forteller Stavangers historie

Kjenner du til et kallenavn eller stedsnavn som blir brukt om et møtested, en park eller et fellesområde i Stavanger? Kommunen er i gang med et stedsnavnprosjekt for å kartlegge alle navn, og trenger din hjelp.

Du kan registrere stedsnavn direkte i kommunens kartbase. Foto fra Stedsnavnprosjektet, Iren Nitter Pallesen.

Akebakken Sirevågen, Salamanderdammen på Hinna, Mississippiskogen ved Store Stokkavatnet og Fygaren er alle kallenavn som «ungane i gadå» har gitt til kjente og kjære steder i sitt nærmiljø. Nå kartlegger kommunen stedsnavn og andre navn gitt på folkemunne i Stavanger og samler dem i en base. Disse kan eksempelvis brukes i nye utbyggingsområder.  

- Navn forteller en historie og vi har så mange spennende historier som er fint å få videreført til yngre generasjoner. Utbyggere kan bruke basen til å finne navn som er brukt i et området, og kanskje kan nye prosjekter få navn som allerede eksisterer på folkemunne i nærmiljøet. Vi kan også slå opp i basen når vi setter navn på nye gateløp, sier prosjektleder, Iren Nitter Pallesen.

Du kan registrere navnet direkte i kartet. Du kan også se hva andre har lagt inn i kartet ved å følge lenken.

- Vi setter pris på om du forteller litt om navnet og i hvilken periode det ble brukt. Dette er en viktig del av kulturarven som det er interessant å ta vare på, sier Pallesen.     

Kjært barn har mange navn
Skogen ved Store Stokkavatnet heter offisielt Eskelandskogen, men den blir også kalt Lensmannskogen eller som de fleste sier: Mississippiskogen.  

- Akebakken i Vålandskråningen blir ofte kalt Sirevågen. For utenforstående et ganske uforståelig navn, men når en da får vite at øverst i bakken hadde familien Sirevåg sin forretning, ja da blir det plutselig logisk, sier Pallesen.

Og slik fortsetter historiene. Noen navn forteller om tiden da en fikk skitt-tønner fra Bergen som ble brukt som gjødsel på våre marker. Noen forteller om hvor tyvegods ble gjemt.

- At forholdene var helt annerledes før enn det en kan se for seg i dag, viser kartet når en midt i boligfeltet finner navn som Kumarka, Hagen nedenfor bekken eller Paddedammen, sier Pallesen.

En del av kulturarven
Stedsnavnprosjektet har pågått i ett år, og sammen med Universitetet i Stavanger har kommunen allerede samlet inn mange navn.

- Universitetet ga oss tilgang til navn som ble samlet inn på 80-tallet som kom fra informanter født så langt tilbake som i 1910 – 1920-tallet, sier Pallesen.

Prosjektet har også hatt møter med historielag, lokalhistorikere og representanter fra bydelsutvalgene som har bidratt med navn til basen.  

Lurer du på noen kan du kontakte prosjektleder, Iren Nitter Pallesen.


Sentralbord 51 50 70 90

Varsle om feil

Valg

Stavanger kommune, Øvre Kleivegate 15, postboks 8001, 4068 Stavanger,
Org.nr: 964 965 226

Tlf: +47 51 50 70 90

Ansvarlig redaktør: Kommunikasjonssjef Marianne Jørgensen

Nettredaktør: Tone Gaard
Nyhetsredaktør: Thomas Bore Olsen