Smart EU-prosjekt sparket i gang

Stavanger deltar i verdens største forsknings- og innovasjonsprogram, Horisont 2020, som handler om å utvikle smarte løsninger for framtidens bærekraftige byer. Torsdag 5. februar ble Stavangers prosjektet åpnet av ordfører Christine Sagen Helgø

Med et pling markerte ordfører Christine Sagen Helgø at Stavanger er i gang med verdens største forsknings- og innovasjonsprogram

I oktober i fjor kunngjorde EU-kommisjonen at Stavanger blir fyrtårn innen mobilitet, energi og IKT i satsingen på Smart Cities and Communities (SCC). Stavanger deltar i EU-programmet gjennom prosjektet Triangulum sammen med Manchester i England og Eindhoven i Nederland. Lokale partnere er Lyse, Rogaland fylkeskommune, Greater Stavanger og Universitetet I Stavanger.

Batteribusser og smarte hus
Konkrete prosjekter som skal prøves ut i Stavangerregionen i forbindelse med prosjektet er blant annet batteridrevne busser, automatiske strømmålere, videreutvikling av smarthusteknologi, nettskyløsninger, banebrytende løsninger for videokommunikasjon og mer energieffektive offentlige bygg.

Stavanger og de andre deltakerbyene vil dele sine lokale løsninger med de andre deltakerbyene. På denne måten bidrar regionen til å løse internasjonale samfunnsutfordringer på veien mot bærekraftige urbane samfunn.

- Skaper noe unikt
Ordføreren minnet i sin hilsen til partnerne om at det er store forventninger knyttet til Stavangers bidrag i prosjektet.  Horisont 2020 har samlet sett et budsjett på 80 mrd. kroner i perioden 2014-2020.

- Jeg er overbevist om at vårt arbeid i Europa og inn mot EU vil bli enda viktigere i årene som kommer. Jeg er derfor glad for at Stavangers kontor i Brussel og aktører her hjemme kan samarbeide for å få store prosjekter som Triangulum til regionen vår. Med Triangulum posisjonerer vi oss og blir lagt merke til som en pilot for mobilitet, energi og IKT, sa Sagen Helgø.

Lokale partnere og eksempler på bidrag i prosjektet

  • Stavanger kommune skal videreutvikle systemer for energioppfølging og bidra til at bygg for offentlige formål blir enda smartere.  Kommunen har valgt ut to byakser, nord-sør (Paradis - Hillevåg) og øst-vest (Forus). Disse områdene, som det allerede finnes vedtatte planer for, vil være testområder for partnerskapets løsninger. Stavanger kommune skal lede prosjektet lokalt, mens Europas største selskap innen anvendt forskning, tyske Fraunhofer, skal lede prosjektet internasjonalt.
  • Lyse Energi skal vise hvordan fiber kan utnyttes til energieffektivisering, hjemmeautomasjon og banebrytende løsninger for videokommunikasjon.
  • Rogaland fylkeskommune skal gjennomføre prøveprosjekt med batteridrevne elbusser.
  • Greater Stavanger skal sikre utbyggingsaktører, planleggere og kommuner i Stavangerregionen.
  • Universitetet i Stavanger, ved CIPSI- og CENSE-instituttene, skal utvikle en nettsky-løsning for å samle data og utvikle kunnskap i prosjektet og bidra med kunnskap om energieffektivisering.

Gerd Seehuus i Stavanger kommune leder Stavangers deltakelse i Triangulum


Sentralbord 51 50 70 90

Varsle om feil

Valg

Stavanger kommune, Øvre Kleivegate 15, postboks 8001, 4068 Stavanger,
Org.nr: 964 965 226

Tlf: +47 51 50 70 90

Ansvarlig redaktør: Kommunikasjonssjef Marianne Jørgensen

Nettredaktør: Tone Gaard
Nyhetsredaktør: Thomas Bore Olsen