Ingolv Bø

Sosionom i barnevernet, tiltaksavdelingen

Ingolv Bø har jobbet i Stavanger kommune siden 1977, nå er han leder for et team på syv ansatte som gir hjelp til ungdommer og deres familier. Han er også stedfortreder for avdelingsleder i tiltaksavdelingen i barnevernet.

Tiltaksavdelingen i barnevernet har 20 ansatte. Avdelingen jobber med veiledning til barnefamilier, rekruttering av støttekontakter og besøkshjem, samt godkjenning av familier for adopsjon.

Ingolv fordeler søknader fra barnevernstjenesten til sine medarbeidere. I tillegg har han oppstartsmøter og evalueringsmøter med ungdommer og familiene deres.  De familiene tiltaksavdelingen bistår har forskjellige utfordringer på grunn av mangelfulle rutiner, alvorlige konflikter, voldsbruk, stort skolefravær, psykiske vansker, bruk av rusmidler og omsorgssvikt. «Ta hys» er et særlig tiltak som gir et alternativt opplegg til ungdom som har begått lovbrudd.

Ingolv følger opp familiene i 3-6 måneder og noen ganger lenger. - Det oppleves veldig meningsfullt å hjelpe familier som har det vanskelig, og det er fint at familier får tillit til at vi kan hjelpe dem på veien mot å få det bedre, sier Ingolv.

Alltid noe nytt å lære
- I arbeidet er det viktig å ha mål for hvordan man vil utvikle seg faglig. Jeg har ansvar for min egen læring og blir aldri utlært, sier Ingolv inspirerende. Ingolv er også opptatt av menneskene han leder. Det er viktig at teamet som helhet stadig blir bedre til å møte forskjellige behov og utfordringer hos familier og enkeltpersoner de jobber med.

I barnevernet legges det til rette for kurs og videreutdanning som er relevant for den enkelte stilling og avdelingen som helhet.

– For å få til dette må vi ha et støttende og trygt arbeidsmiljø, forteller Ingolv.

 

Stilling: Fagkonsulent
Ansatt siden: 1977
Utdanning: Sosionom

Stavanger kommune, Øvre Kleivegate 15, postboks 8001, 4068 Stavanger,
Org.nr: 964 965 226

Tlf: +47 51 50 70 90

Ansvarlig redaktør: Kommunikasjonssjef Marianne Jørgensen

Nettredaktør: Tone Gaard
Nyhetsredaktør: Øyvind Berekvam