Astrid Elin Johannessen

Sykepleier i Rosendal omsorgsboliger

Jeg elsker å jobbe med mennesker. Møte mennesker og refleksjoner rundt det mellommenneskelige gjør jobben spennende og meningsfull. Når jeg kommer hjem føler jeg at jeg både har gitt og fått mye, sier Astrid Elin Johannessen

Rosendal omsorgsboliger består av 20 enheter for beboere mellom 30 og 80 år. De fleste har et omfattende hjelpebehov. Noen bor der i en periode for å trene seg opp til å klare seg selv. For eksempel etter et slag eller en trafikkulykke.

- Vi ser mange triste skjebner, og må lære oss å være profesjonelle slik at ikke deres sorg blir vår.

Respekt og livskvalitet

Johannessen har nesten 25 års ansiennitet i kommunen, og har i mange år jobbet som omsorgsarbeider i den hjemmebaserte tjeneste, før hun tok utdanning som sykepleier i 2007. I sin nåværende jobb er hun sykepleierkontakt for fem av beboerne.

- Dagene går i ett med stell, medisiner og opptrening. Selv om dagene er travle og uforutsigbare blir det alltid tid til prat.

Hun har det overordnete ansvaret for pleieplanene, og at de blir fulgt opp og revurdert med jevne mellomrom. Kontakt med de pårørende er også en del av jobben.

- Det er viktig å møte de pårørende og beboerne på en respektfull måte. Her hos oss er livskvalitet, respekt og brukermedvirkning prioriterte verdier.

Beboerne har mulighet til å benytte seg av trimrommet, og det er kafé, spa bad og sansehage. En egen buss brukes til fellesturer.

Rom for utvikling

Helsefremmende arbeid er vel så viktig som medisiner. Alle beboerne har hver sin aktivitetsdosett, tilpasset den enkeltes muligheter.

- Beboerne er en viktig del av et stort fellesskap, og bidrar til å gjøre Rosendal omsorgsboliger til et trivelig sted å være. Vi er også så heldige at vi har en flott leder som gir oss rom for å utvikle oss. Hun er flink til å se ressursene hos hver enkelt.

I forbindelse med den årlige HMS uken i fjor vant Rosendal omsorgsboliger en pris for sine mange trivsels- og helsefremmende aktiviteter.

- Blant annet badet vi i sjøen i april. Du kan trygt si at det var kaldt, ler hun.

Boligene ligger vegg i vegg med Rosendal sykehjem, som har plass til 25. Av til sammen omlag 50 årsverk, er 22 nasjonaliteter representert. 

- Det er spennende og berikende for fellesskapet. Det er et krav er at alle må beherske norsk språk godt for å jobbe på Rosendal, slår Johannessen fast.

 

 

 

 

På bildet er sykepleier Astrid Elin Johannessen. Bildet er tatt av Guro Waksvik

Stilling: Sykepleier
Ansatt siden: 1989
Utdanning: Omsorgsarbeider
                     Sykepleier

Stavanger kommune, Øvre Kleivegate 15, postboks 8001, 4068 Stavanger,
Org.nr: 964 965 226

Tlf: +47 51 50 70 90

Ansvarlig redaktør: Kommunikasjonssjef Marianne Jørgensen

Nettredaktør: Tone Gaard
Nyhetsredaktør: Øyvind Berekvam