Christina Louise Greene

Logoped i Pedagogisk-psykologisk tjeneste (PPT)

- Det er helt fantastisk å jobbe med barn. De utvikler seg overraskende fort og mange får en bedre livskvalitet, sier Christina Louise Greene.

Barn med særlige behov i forhold til læring, språk og sosiale eller emosjonelle vansker kan få en henvisning til PPT. I Stavanger har PPT cirka 60 ansatte med kompetanse innen psykologi, spesialpedagogikk og logopedi. Logopedene jobber spesifikt med språkvansker.

- Det kan være stamming, uttalevansker og manglende begrepsforståelse. Vi jobber også med å kartlegge, utrede og teste. I tillegg veileder vi barnehagepersonell og foreldre, forteller hun.  

Hun er en av seks logopeder i PPT, og jobber med barn mellom 3 og 6 år.

Startet grupper

- Tidlig innsats er forebyggende. Vi er opptatt av komme inn så tidlig som mulig. Hvis barna ikke får hjelp på et tidlig stadium kan de få emosjonelle og sosiale vansker senere.

Kommunens satsing på tidlig innsats har gitt resultater. Snittalderen på barna som kommer til logoped er sunket fra seks til fire år. Tradisjonelt har logopedtimene vært en-til-en. I 2008 tok Greene initiativet til å opprette grupper.

 

- I kommunen liker de at vi tenker nytt. Forslaget ble godt mottatt, og vi satte i gang. Nå har vi fire grupper.

 

Lydene K og R er de som skaper flest uttalevansker. Derfor er det opprettet en K-klubb og en R-klubb. I tillegg er det grupper for fonologiske- og begrepsvansker.  Det er alltid to logopeder til stede, og maks åtte barn i hver gruppe.

- Vi ser at fellesskap og utveksling av erfaringer har en god effekt. Det er bra for barna å se at andre sliter med de samme vanskene.

Foreldrene får anledning til å snakke sammen mens de venter på barna. Det siste kvarteret kommer en av logopedene ut og gir informasjon og veiledning.

- Ungene er positive og stolte over at de får lekser. Det er stas å fortelle dette til de andre barna i barnehagen.

Barn med store atferds- eller konsentrasjonsvansker passer ikke alltid i grupper, og får direktetimer en-til-en.

Tar mastergrad

Greene er vokst opp i London med norsk mor, men det ble sjelden snakket norsk i hjemmet. Da hun var 16 år gammel flyttet familien til Stavanger. Først da hun var 19 lærte hun seg norsk. Logopediutdannelsen tok hun i Skottland.

- Jeg trodde ikke jeg ville få denne jobben, fordi jeg ikke har hatt norsk som morsmål. Jeg ble utrolig glad. Jeg trives godt. Jobben er spennende, og jeg har veldig gode kolleger. Det er bra med et stort aldersspenn. Nye kommer inn samtidig som det er flere med lang erfaring. Det gir et godt faglig miljø.

I kommunen er det muligheter for videreutdanning. Nå holder Greene på med en mastergrad i språk og kommunikasjonsvansker hos barn. Hun vil på det varmeste anbefale andre å ta utdannelsen. Det er stort behov for logopeder.

Bilde av logoped Christina Greene. Foto: Guro Waksvik.

Stilling: Logoped
Ansatt siden: 2007
Utdanning: Bachelor i logopedi 

Stavanger kommune, Øvre Kleivegate 15, postboks 8001, 4068 Stavanger,
Org.nr: 964 965 226

Tlf: +47 51 50 70 90

Ansvarlig redaktør: Kommunikasjonssjef Marianne Jørgensen

Nettredaktør: Tone Gaard
Nyhetsredaktør: Øyvind Berekvam