Daniel Omdal

Miljøterapeut i EMbo, en barnevernsinstitusjon for enslige mindreårige flyktninger

- Vårt mål er å gi ungdommene kontinuitet og forutsigbarhet. For å integrere ungdommene best mulig prøver vi å drive huset som et vanlig hjem. Vi vil gi dem en så typisk norsk oppvekst som mulig, forteller Daniel Omdal.

EMbo har seks avdelinger plassert i vanlige boligfelt ulike steder i Stavanger. Hver avdeling har plass til inntil 5 ungdommer i alderen 14 til 18 år. Ved behov kan oppholdet forlenges til ungdommen fyller 20 år. Ungdommene kommer fra asylmottak eller omsorgssentre, hvor de har vært siden de kom til landet.

- Beboerne er oftest hos oss i flere år, og vi får anledning til å bygge omfattende relasjoner. Det er flott å se hvordan de utvikler seg og blir selvstendige, og hvordan de går gjennom migrasjonsfasen og tilpasser seg livet i Norge, sier han.

EMbo er Omdals første arbeidsplass etter at han ble ferdig utdannet. Ingen dager er like, og arbeidsoppgavene er varierte. Alt fra ulike gjøremål sammen med ungdommene til mer administrative oppgaver. Nylig var de på ski i Røldal, en flott opplevelse for både beboerne og de ansatte.

- Vi blir fort kjent med hverandre. De fleste er som deg og meg. Min største utfordring er å være streng når det trengs, medgir Omdal.

Flerkulturelt fellesskap

De fem beboerne er gutter fra Afghanistan. Tidligere var det både gutter og jenter, men det viste seg å bli komplisert. EMbo har nå en egen jenteavdeling i en annen bydel.

- Mange av beboerne har tøffe erfaringer. Blir presset for stort får de ofte vanskelige tanker knyttet til traumatiske opplevelser fra hjemlandet. Noen har vonde drømmer, og får søvnproblemer. Da er nattevaktene tilgjengelige for samtale.

EMbo har ansatte med ulik kulturell bakgrunn. Det gir seg blant annet utslag i variert og spennende kosthold.

- Måltidene setter en spiss på hverdagen. Jeg har ikke spist så godt noensinne. Måltidene gir oss også en god anledning til å legge inn språktrening, forteller Omdal.

Når ungdommene blir voksne og skal flytte ut kan de i en periode få bo i en overgangsbolig. Noen finner seg bolig selv, eller får hjelp av NAV. De fleste blir fulgt opp i en ettervernsperiode.

Dette er den beste arbeidsplassen jeg har hatt. Jeg stortrives. Min stilling blir definitivt ikke ledig med det første, forsikrer Daniel Omdal.

Bilde av miljøterapaut Daniel Omdal. Bildet er tatt av Guro Waksvik.

Stilling: Miljøterapeut
Ansatt siden: 2011
Utdanning: Sosionom

Stavanger kommune, Øvre Kleivegate 15, postboks 8001, 4068 Stavanger,
Org.nr: 964 965 226

Tlf: +47 51 50 70 90

Ansvarlig redaktør: Kommunikasjonssjef Marianne Jørgensen

Nettredaktør: Tone Gaard
Nyhetsredaktør: Øyvind Berekvam