Helle Svendsen Solgård

Rådgiver i transportplanavdelingen

-  Utfordringene i vår region er spesielt store, fordi de fleste foretrekker å kjøre bil. Målet vårt er å utvikle et miljøvennlig og trafikksikkert transportsystem som gjør det enkelt for folk å kjøre kollektivt, sykle eller gå, slår Helle Svendsen Solgård fast.

Hun er fersk i jobben og relativt nyutdannet. Før hun begynte i kommunens transportplanavdeling var hun en periode i et privat arealplanleggingsfirma. Transport er en viktig del av byens totale byplanlegging, og avdelingen er involvert i alle de store byplanleggingsoppgavene i kommunen.

 

- Arbeidet er variert, og fagmiljøet er stort og godt. Jeg trives godt, og lærer mye hele tiden.  Jeg tar inn så mye jeg kan om det meste, og har muligheter til å utvikle meg i forskjellige retninger. Min smale sti har jeg ikke funnet ennå.

 

Stavanger var for få år tilbake en relativt liten by, og planleggingen foregikk på bilens premisser. Nå er det flere biler enn det er plass til, og transportavdelingen har mer enn nok å ta tak i. For tiden arbeides det med to store kollektivfelt. Et langs fylkesvei 44 i retning Sandnes, og et langs riksvei 509 fra Madla mot Hafrsfjord bru. Det planlegges sykkel- og gangvei begge steder.

-  Parallelt med motorveien mellom Sandsnes og Stavanger planlegger vi også en sykkelstamvei, en ”motorvei” for de raskeste syklistene.

Ønsker bybane

Avdelingen har vært på flere studieturer for å se på hvordan transportutfordringene løses i andre byer. København har lagt godt til rette for sykler, og er blitt en godt fungerende sykkelby. I Tyskland og Frankrike er det flere gode eksempler på løsninger både med bybane og buss.

- Jeg må innrømme at jeg kunne tenke meg bybane, og håper at siste ord ikke er sagt. Bybane ville gitt et løft for utviklingen langs traseen. Vi skal ikke helt utelukke muligheten. Langs fylkesvei 44 legges det til rette for at det kan bygges bybane senere, forteller hun.

Det viktigste nå er et høyverdig kollektivtilbud som tas i bruk av byens beboere. Selv bor hun sentralt, og går alltid til og fra jobb.

Hun tok ingeniørstudiene i Grimstad, og dro deretter direkte til London for å ta en mastergrad i byutvikling. Svendsen Solgård er fra Stavanger, og synes det er spennende å arbeide med byutvikling i hjembyen.

- Jeg har ikke vært blant de mest aktive miljøforkjemperne. Men jobben påvirker meg, og jeg ser mange fordeler med å ta buss, sykle eller gå. Det gjør byen triveligere å ferdes i for alle.

Stavanger kommune går nå foran som et godt eksempel, og fjerner noen av parkeringsplassene for sine ansatte.

- Vi vil ikke at det skal være enkelt å velge bil. Ved å fjerne parkeringsplasser vil det kanskje tvinge seg fram andre måter å ta seg fram på.

 

Bilde av Helle Svendsen Solgård. Foto: Guro Waksvik

Stilling: Rådgiver
Ansatt siden: Januar 2013
Utdanning: Byggingeniør og mastergrad i byplanlegging

Stavanger kommune, Øvre Kleivegate 15, postboks 8001, 4068 Stavanger,
Org.nr: 964 965 226

Tlf: +47 51 50 70 90

Ansvarlig redaktør: Kommunikasjonssjef Marianne Jørgensen

Nettredaktør: Tone Gaard
Nyhetsredaktør: Øyvind Berekvam