Jon Inge Eide

Vernepleier og fagutvikler ved Kalhammeren bokollektiv

– Målet er å bidra til god livskvalitet for beboerne. Jeg får hele tiden faglige utfordringer, og trives med det. Det gir meg mye å jobbe med mennesker, sier Jon Inge Eide.

Kalhammeren bokollektiv åpnet i 2007, og er et heldøgns omsorgs- og botilbud til fem voksne med ulike funksjonshemminger og et omfattende hjelpebehov. Med hjelp og tilrettelegging klarer beboerne det meste av hverdagens gjøremål selv. Trygghet og forutsigbarhet er viktig, og derfor er det en fordel at staben er stabil.

– Det handler om å skape gode relasjoner over tid. Har beboerne for mange å forholde seg til, skaper det utrygghet.

Eide har koordineringsansvar, og sørger for at det faglige nivået er i utvikling. I tillegg skal etiske og faglige retningslinjer og lovverk følges opp.

 

– Jobben er utfordrende, og det kreves spesielle egenskaper for å takle den. Du må være god til å skape relasjoner med beboerne, og være analyserende til problemene som oppstår, understreker han.

 

Eide har også ansvar for veiledning og oppfølging av de ansatte. Målet er et godt faglig nivå. Teamet på Kalhammeren er tverrfaglig, med både vernepleiere, sosionom, barnevernspedagog, barne- og ungdomsarbeidere og ufaglærte.

– Arbeidsmiljøet er sammensveiset og inkluderende, selv om vi ikke alltid er enige. Jeg føler at vi gjør en viktig og meningsfull jobb. sier han.

For beboerne bidrar jobb og fritidsaktiviteter til å gjøre hverdagen meningsfull. Felles aktiviteter som svømming, håndball, tur og sykling er populært, og alle har et særskilt tilpasset jobbtilbud. Kalhammeren har et utstrakt samarbeid med spesialisthelsetjenesten og kommunens interne veiledningsteam.

Engasjement og trivsel

Studenter i praksis er en ressurs. Som veileder må Eide følge dem tett opp.

– De stiller relevante spørsmål og ser gjerne situasjoner på en annen måte. Det er lærerikt for oss alle.

Eide er fornøyd med kommunen som arbeidsgiver. Tilbud om kurs, faglige oppdateringer og mulighet til å videreutdanning gjør kommunen til en attraktiv arbeidsgiver. På Kalhammeren opplever han at det er engasjement og trivsel, både når det gjelder det faglige og det sosiale. Årlig reiser de ansatte til Gol for å delta på seminar i regi av Norsk Atferdsanalytisk forening (NAFO). For noen år fullførte brorparten av de ansatte halvmaraton i Berlin.

Eide er opprinnelig fra Bømlo, men har ingen planer om å flytte tilbake. Han liker det Stavanger har å by på av kulturelle aktiviteter, sist i forbindelse med Kapittel festivalen. Dessuten spiller han golf med noen kamerater ukentlig.

– Jeg angrer ikke på at jeg valgte å bli vernepleier. Jeg føler at jeg bidrar til å utgjøre en forskjell for beboerne.

Jon Inge Eide høyremeny

Stilling: Vernepleier
Ansatt siden: 2001
UtdanningVernepleier med videreutdanning i relasjonsbehandling i psykiatri

Stavanger kommune, Øvre Kleivegate 15, postboks 8001, 4068 Stavanger,
Org.nr: 964 965 226

Tlf: +47 51 50 70 90

Ansvarlig redaktør: Kommunikasjonssjef Marianne Jørgensen

Nettredaktør: Tone Gaard
Nyhetsredaktør: Øyvind Berekvam