Kathleen Pohl

Vernepleier i Madla barne- og ungdomsbolig

-  Hver og en av ungdommene er unike. Vi blir sterkt knyttet til dem, og må ikke glemme at dette er jobb. Vi kan gå hjem. Foreldrene har dem hele livet, sier Kathleen Pohl.

Madla barne- og ungdomsbolig er et heldøgns omsorgs- og botilbud for barn og unge med ulike funksjonshemminger. Pohl arbeider i  bygg B, som har plass til fem barn og ungdommer. Beboerne har ulike funksjonsnedsettelser og utfordringer, og trenger derfor støtte og veiledning hele døgnet.

- Egentlig var tilbudet tenkt for barn og unge i alderen 1 til 18 år. Men ettersom det er mangel på voksenplasser blir beboerne oftest boende til de er i tjueårene. Nå er kommunene imidlertid godt i gang med å bygge flere boliger for voksne, forteller hun.

Pohl er fra Tyskland. I feriene gikk turen ofte til Norge, og da samboeren fikk jobb i oljebyen gikk det ikke lang tid før hun fulgte etter. For å få godkjent tidligere utdannelse måtte hun blant annet skrive en bacheloroppgave. Den fullførte hun ved Diakonhjemmets Høgskole i Sandnes.

-   Det var kjekt, og en fin måte å bli kjent med andre studenter. Noen av dem er i dag mine gode venner.

I tillegg til studiene jobbet hun i halv stilling i boligen. Nå er hun for lengst i full jobb. I bygg B er det cirka 14 ansatte som jobber i dags- og kveldsturnus, samt en god del medarbeidere som jobber helg og natt. Med ett unntak er alle de ansatte kvinner.

-  Det hadde vært fint med flere menn. Miljøet blir friskere og åpnere, og guttene hadde hatt godt av å være sammen med menn litt oftere.

Omsorg og kos

Ungdommene har individuelle ukeplaner, utarbeidet i samarbeid med blant annet fysioterapeut. Ettermiddager og helger brukes i stor grad til fritidsaktiviteter.

- Vi vil gi dem muligheten til å gjøre det andre ungdommer gjør. Vi går på biblioteket og låner lydbøker, spiser is på Ølberg, tar en tur på kafé, eller går på kino. Det er veldig kjekt, både for ungdommene og oss. Vi tar med oss kamera, og deler opplevelsene med de foresatte. Det tror jeg de setter pris på.

Høst og vinter er det familiebading på Lassa hver lørdag. Ungdommene elsker det. Av og til er en av foreldrene med.

Pohl er primærkontakt for to av ungdommene. Å være primærkontakt medfører en god del administrasjon. Som å følge opp journalen, og ha løpende kontakt med lege, skole, fysioterapeut, ergoterapeut og foresatte.

-  Hos oss er det mye omsorg og kos. Hver dag er målet å gjøre hverdagen deres så god som mulig. Den beste tilbakemeldingen vi kan få er et smil eller en koselyd. Det gir meg mye å jobbe her. Jeg vil fortsette å jobbe med denne målgruppen, slår hun fast.

Nye muligheter i nytt vaktsystem

Pohl ser fram til nytt vaktsystem, som etter planen skal iverksettes i løpet av september. Da vil det bli flere lange vakter på 13 timer, og arbeidshelg hver fjerde uke.

 

-  Jeg tror ny turnus vil åpne opp for å utforske andre sider av jobben. Det vil bli langt enklere å legge opp litt lange turer, som for eksempel til sansehuset i Egersund. Slik det er i dag er det tungvint og omstendelig å rekke en lang tur i løpet av vakten. For ungdommene del tror jeg det blir mindre hektisk.

 

Turnusen skal tilrettelegges de ansattes ønsker. Noen vil få økt sin stillingsprosent, og behovet for ekstrahjelp vil bli mindre.

-  Vi blir et fast team i helgene med minst to fagpersoner. Det blir stas.

Hun elsker å jobbe turnus, og kunne ikke tenke seg noe annet foreløpig. Med langvakter vil hun få friperioder på opptil fire dager. Det åpner opp for flere turer både til Tyskland og i Norge. Kathleen Pohl, samboeren og dalmatineren Tuva trives godt, og bruker gjerne fritiden til å utforske nye områder. Begge har fjellturer og klatring som hobby, og forrige sommer gikk turen til Galdhøpiggen og Jostedalsbreen nasjonalpark.

Bilde av vernepleier Kathleen Pohl. Foto: Guro Waksvik

Stilling: Vernepleier
Ansatt siden: 2010
Utdnninga: Vernepleier

Stavanger kommune, Øvre Kleivegate 15, postboks 8001, 4068 Stavanger,
Org.nr: 964 965 226

Tlf: +47 51 50 70 90

Ansvarlig redaktør: Kommunikasjonssjef Marianne Jørgensen

Nettredaktør: Tone Gaard
Nyhetsredaktør: Øyvind Berekvam