Marit Lohne

Prosjektleder i Alkoholvaner: Litt for mye – litt for ofte

-  Målet med prosjektet er å nå dem som drikker litt for mye litt for ofte, og som kjenner at de må gjøre noe med det. Vår oppgave er ikke å moralisere, men å prøve å motivere til endring, forteller Marit Lohne.

Prosjektet er et lavterskeltilbud, primært beregnet på folk som ikke har hatt kontakt med hjelpeapparatet tidligere.

- Vi bruker forskjellige kartleggingsverktøy, og snakker om fordeler med å redusere alkoholforbruket. Vi har inntil tre samtaler, avhengig av hvor personen er i prosessen. Så må personen ta stafettpinnen videre selv. Men vi kan oppfordre dem til å ta kontakt med fastlege eller en av ruskonsulentene i kommunen for videre oppfølging dersom det er behov for det.

Lohne har hatt flere forskjellige oppgaver i kommunen, og ble etter hvert spesielt interessert i rus og psykiatri. Da sosialkontorene i Hillevåg og på Hinna ble slått sammen til en virksomhet på Gausel fikk de ansatte muligheten til å ønske seg spesialfelt.

-  For meg var valget opplagt.

Gjør tilbudet kjent

De som ønsker kontakt kan stikke innom eller ringe. De får være anonyme, og samtalene blir ikke journalført. Veiledningen er individuell. Tjenesten har en egen rusvakttelefon som er tilgjengelig hverdager mellom klokken 9 og 15.

-  De som tar steget og tar kontakt er allerede i en prosess. Vårt mål er at vi skal være disponible med en gang. Det er ingen ventetid.

Prosjektet startet våren 2013. Det tar tid å gjøre et tilbud kjent, og så langt er det ikke så mange som har tatt kontakt. Nå skal Lohne rundt til legekontorer, bydelsaviser, pårørendesentre og andre aktuelle med informasjon. Hun vil også sjekke om det er mulig å sette opp plakater på vinmonopolene i kommunen.  

 

-  På lik linje med andre spørsmål knyttet til livsstil, skal de ansatte bli mer bevisste på å spørre om folks alkoholvaner i forbindelse med hjemmebesøk, forteller Lohne.

 

Alkoholproblemer er ofte tabubelagt, og det kan ta tid før den som sliter våger å ta kontakt.

- Vår primære oppgave er å bidra med bevisstgjøring til endring, slik at alkohol ikke blir ødeleggende. Vi veileder og reflekterer sammen, men valget må de ta selv.

I utgangspunktet handler prosjektet kun om alkohol, men dørene stenges ikke hvis det i tillegg dreier seg om bruk av B-preparater. Prosjektlederen fordeler arbeidsuken mellom Hillevåg og Hinna helse- og sosialkontor og frisklivssentralen i Helsehuset.

Stortrives i kommunen

-  Jeg gløder for jobben og føler meg privilegert. Jeg får møte masse flotte folk som dessverre sliter. De er så mye mer enn problemene sine, og har mange ressurser. Jeg er opptatt av å bygge gode relasjoner, trygghet og tillit.

Hun berømmer kommunen for de mange mulighetene de gir sine ansatte. Lohne har hatt permisjoner i flere omganger, både for å ta videreutdanning og for å få mer praksis innen psykisk helse og rus.

-  Da jeg ønsket mer erfaring fra psykiatrifeltet fikk jeg permisjon for å jobbe på Sola distriktspsykiatriske senter. Jeg var også frikjøpt i en periode for å være medforsker i et prosjekt på universitetet som så på om Individuell Plan (IP) er et nyttig redskap for personer med rusmiddelproblemer.

Når hun ikke er opptatt med jobb, bruker hun gjerne tid på venner og musikk. Lohne synger i Gausel Gospelkor, og spiller altsaksofon i Conoco Phillips janitsjarkorps. Det går en anselig mengde tid til øvelser, konserter og gudstjenester.

Hver sommer utforsker hun nye fjellområder i Norge. Så langt er Ryfylkeheiene, Etne- og Tafjordfjellene favoritter. Ellers står reising i inn- og utland, sjø, båtliv og bading høyt på prioriteringslisten. Byr anledningen seg bader hun gjerne året rundt.

Foto av Marit Lohne. Tatt av Guro Waksvik.

Stilling: Prosjektleder
Ansatt siden: 1998
Utdanning: Sosionom, videreutdanning i veiledning,
rus og psykisk helse

Stavanger kommune, Øvre Kleivegate 15, postboks 8001, 4068 Stavanger,
Org.nr: 964 965 226

Tlf: +47 51 50 70 90

Ansvarlig redaktør: Kommunikasjonssjef Marianne Jørgensen

Nettredaktør: Tone Gaard
Nyhetsredaktør: Øyvind Berekvam