Miriam Rashidi

Rådgiver i rekruttering og kompetanse

-  Det var med skrekkblandet fryd jeg sa ja til denne jobben. Jeg visste ikke helt hva jeg gikk til. Nå er jeg veldig fornøyd og glad for å være her, sier Miriam Rashidi.

Jobben er variert, og hun føler hun får noe å bryne seg på daglig. Rashidi jobber spesielt med kompetanseutvikling, og har blant annet ansvaret for oppfølging av et av kommunens lederutviklingsprogram innen levekår og barn og unge.

-  Stavanger kommune er en stor organisasjon. Vi har behov for gode ledere, og lederutfordringene blir ikke mindre i tiden som kommer. Målet med programmet er å øke kompetansen internt, og å motivere folk til å ta steget videre og søke en virksomhetslederstilling. Det er også viktig med påfyll og inspirasjon, og å gjøre dem tryggere i rollene sine.

Lederutviklingsprogrammene settes ut på anbud. Rashidi er med i prosessen med å utvikle og justere innholdet, og følger med for å se om kontraktene blir fulgt opp.

- Vi må hele tiden tenke på hva våre ledere trenger. Innholdet må forankres og kobles til kommunens behov.

Kommunen står for lønn og utgifter, mens deltakerne må gjøre en innsats med lesing på fritiden. I tillegg til de tre programmene innen barnehage, skole, og levekår og barn og unge har alle fast ansatte i kommunen mulighet til å søke støtte og stipend til etter- og videreutdanning.

- Vi er politisk styrt, og må følge opp vedtak. Samtidig må vi være proaktive. Behovene endres, og for å levere gode tjenester må vi ha medarbeidere med rett kompetanse.

Hun deltar også i prosessen med kommuneplanen som er til rullering hvert fjerde år. Den skal endres i takt med politikernes føringer og samfunnsendringer, samtidig som den skal sikre kontinuitet og langsiktighet.

Ville jobbe med bistand

Rashidi tok først en bachelor i samfunnsvitenskap med vekt på Afrika-studier. Tanken var å jobbe med bistand.

- Jeg var ungdomsleder i Norsk Folkehjelp og jobbet med bistandsoppgaver. Men etter flere reiser til Afrika, blant annet fire måneder i Sør-Afrika, ble jeg desillusjonert. Så jeg endret fordypning underveis og tok en master i samfunnsgeografi. Det er anvendbart, og gir muligheter for et stort spenn av veier å gå etterpå, forteller hun.

Før hun begynte i kommunen jobbet hun to og et halvt år på NAV i Rennesøy kommune.

-  Jeg jobbet spesielt med brukere med rus og psykiske lidelser. Det var en utfordrende brukergruppe, og jeg følte etter hvert at jeg ikke strakk til. Men det var en god erfaring å jobbe i en liten kommune. Vi hadde stor frihet til å bruke vår egen kreativitet. Stavanger er en stor kommune med helt andre systemer og retningslinjer.

Hun trives godt i kommunen, og synes hun er heldig som har gode kolleger som brenner for det de gjør.

-  Det kollegiale er viktig. Faget kan være spennende, men uten flinke folk svikter motivasjonen. Så er det en ekstra bonus med gang- og sykkelbar avstand til jobben.

Savner den nordnorske vinteren

Rashidi er født i Oslo, og flyttet til Tromsø med familien da hun var 11 år. Da hun studerte i Trondheim ble hun kjent med en kar fra Nærbø.

- Han ble ferdig med utdannelsen før meg, og fikk jobb her. Så da flyttet jeg etter.

Hun savner vintrene nordpå, med frisk klar luft og lyset fra snøen og nordlyset.

- Det er fin natur her også, men ikke på langt nær så spektakulært.

Når hun ikke jobber bruker hun tid på yoga, familie og venner. Sammen med en god vennegjeng var hun med på å arrangere Storhaugfestivalen på Tou Scene i sommer. Formålet med festivalen var å formidle lokal musikk.

- Det var vellykket og artig. Åtte lokale band deltok. Vi vil gjøre det igjen, lover hun.

Stilling: Rådgiver
Ansatt siden: 2013
Utdanning: Master i samfunnsgeografi

Stavanger kommune, Øvre Kleivegate 15, postboks 8001, 4068 Stavanger,
Org.nr: 964 965 226

Tlf: +47 51 50 70 90

Ansvarlig redaktør: Kommunikasjonssjef Marianne Jørgensen

Nettredaktør: Tone Gaard
Nyhetsredaktør: Øyvind Berekvam