Stig André Langenes Hansen

Sykepleier i Madla barnebolig

– Hver dag skal bli god for brukerne våre. Innsatsen får vi tilbakebetalt i mange gode smil, sier Stig Andre Hansen.

Madla barnebolig har for tiden fem beboere i alderen 12 til 18 år. Barna har forskjellig grad av psykisk og fysisk utviklingshemming, med ulike tilleggsdiagnoser. Boligen er godt tilrettelagt med hjelpemidler etter den enkeltes behov.

 

– Jeg begynte i en 50 prosent stilling da jeg studerte, og gikk over i full stilling da jeg var ferdig. Jeg ville ha en utfordrende, givende og variert jobb. Det har jeg her. Ingen dager er like.

 

Fra klokken 0700 til 0900 går det i ett med morgenstell og frokost til fire av guttene hentes i taxi for å komme seg til skolen. En går selv, med følge.

– Når de er på skolen går tiden til administrativt arbeid. Vi har tett samarbeid med pårørende, skole, lege og sykehus. Medisiner, blodprøver, lege- og tannlegetimer følges også opp. Så skal journalene oppdateres og vedlikeholdes, forteller han.

Noen av barna kommer tilbake i 14.30-tiden. Andre er hos foreldrene i noen timer før de kommer tilbake til boligen.

– Vi er opptatt av fleksibilitet, og foreldrene kan hente barna når de vil. Hvert barn har en individuell timeplan, med trening, tur, skole og sosiale aktiviteter.

Boligen er tverrfaglig bemannet, med sykepleiere, vernepleiere, sosionomer, barnevernspedagoger og barne- og ungdomsarbeidere. For tiden har de også en lærling i omsorgsarbeid.

Hansen er verneombud, og er brannansvarlig på bygget. Det vil blant annet si at han gir alle de opplæring i brannvern. Han er også bilansvarlig, og må sjekke at service og kontroll av boligens biler følges.

Engasjement og trivsel

Hansen er primærkontakt for to av beboerne, og følger dem tett gjennom gode og dårlige dager.

– Vi jobber tett med brukerne, og blir sterkt knyttet til dem. Vi må ikke glemme at dette er jobb.

De ansatte går stort sett todelt turnus, med langvakter hver fjerde helg. En ordning Hansen liker godt.

– Jeg jobber komprimert, og får friperioder. Det gir meg anledning til å reise. Langvaktene gir også fleksibilitet i forbindelse med fellesturer, som ikke er begrenset til vanlig arbeidstid. Hele gjengen drar ofte på tur i helgene. Vi prøver også å dra på svømming. Det er helsefremmende og bra for lungene, dessuten trives de godt i det våte element, akkurat som jeg.

Hansen er tidligere aktiv svømmer. Nå trener han med Stavanger Triathlon 2016 som mål. Svømming og sykling har han god kontroll på.

– Det er verre med joggingen. Jeg var nok i bedre form da jeg gikk på gymnaset, medgir han.

Han er født og oppvokst i Tananger, og bor på Madla i gangavstand til jobb. Sykepleieren trives med kjekke brukere og kolleger, og en arbeidsdag med store variasjoner. I kommunen legges det også godt til rette for videreutdanning. Han har tatt et fag i HMS-ledelse, og vurderer å gå videre for å ta en erfaringsbasert master.

– I disse tider er det godt å ha en trygg jobb. Som sykepleier blir jeg aldri arbeidsledig. 

Stig AL Hansen høyremeny

Stilling: Sykepleier
Ansatt siden: 2011
Utdanning: Bachelor i sykepleie

Stavanger kommune, Øvre Kleivegate 15, postboks 8001, 4068 Stavanger,
Org.nr: 964 965 226

Tlf: +47 51 50 70 90

Ansvarlig redaktør: Kommunikasjonssjef Marianne Jørgensen

Nettredaktør: Tone Gaard
Nyhetsredaktør: Øyvind Berekvam