Tor Helge Skorge

Landmåler i geodataavdelingen

– Utdanningen er spesifikk, og jeg visste at jeg ville jobbe som landmåler. Jeg fikk drømmejobben, konstaterer Tor Helge Skorge.

Etter teknisk fagskole med fordypning innen kart og oppmåling, satte han kursen mot universitetet på Ås. Fem år med tung teori kombinert med den mer praktisk rettete fagskolen har gitt ham en solid og god kombinasjon.

– Jeg får brukt kompetansen min. En perfekt veksling mellom å sitte inne på kontoret og gå ut i sola og holde på med landmålingsutstyr.

Geodataavdelingen sørger for at administrasjonen, næringslivet og innbyggerne får adgang til informasjon om bygninger, eiendommer, topografi og andre utvalgte tema. I tillegg leverer de tjenester knyttet til eiendomsutvikling og -drift.

– Våre overordnete arbeidsoppgaver dreier seg om å levere inn data til matrikkelen, som er Norges offisielle register over fast eiendom, bygninger, boliger og adresser. Matrikkelen er selve fundamentet for et velfungerende samfunn. Land uten matrikkel fungerer dårlig, uten gode registre blir det ingen god økonomi. For å få lån må banken vite eksakt hva du eier, forklarer Skorge.

Effektiv organisasjon

Det er seks landmålere i avdelingen, som har ansvar for hvert sitt distrikt. Skorges område er Mariero, Gausel og Forus.

 

– Vi har et faglig miljø, og spiller på hverandre. Det dukker ofte opp problemstillinger uten fasit. Da er det godt å ha noen å diskutere med.

 

Hvis en tomt skal deles i to eller flere tomter, må landmålerne gå til verks. Til grunn ligger alltid et vedtak fra byplanavdelingen.

– Vi innkaller aktuelle parter, utarbeider matrikkelbrev og bistår med å tinglyse veirettighetene.

Avdelingen bistår også med rådgivning i forbindelse med tvister, men har ingen sanksjonsmuligheter. Målebrev av eldre dato kan være av noe dårligere kvalitet.

– Da har vi en oppmålingsforretning. Vi innkaller partene og avklarer rettighetene.

Skorge liker kombinasjonen av det tekniske og det menneskelige. Å megle mellom naboer som ikke har snakket sammen på årevis på grunn av en konflikt om eiendomsgrensene oppleves meningsfullt. 

Kommunen har monopol på eiendomsmåling. Deling, grensejusteringer og oppdateringer av matrikkelen er det kun kommunen som kan gjøre. Derfor er kommunen en opplagt arbeidsgiver for Skorge. Ordnet arbeidstid er også et pluss for tobarnsfaren fra Våland.

– Kommunen er en interessant arbeidsplass. Ansvar, varierte arbeidsoppgaver og gode kolleger gjør jobben attraktiv. Kommunen er en slank og effektiv organisasjon. Her er det ikke mye unnasluntring.

Med røtter på Steinsøy er det blitt mye båt og sjøliv for landmåleren. Kajakken er ofte i bruk, og nylig dykket han etter krabber ved Marøy. Med ektefelle fra Sogn og Fjordane har det også blitt hjortejakt med svigerfar.

Etter åtte år synes han fremdeles han har drømmejobben.

– Det er landmåler jeg er, slår Skorge fast.

Tor Helge Skorge høyremeny

Stilling: Landmåler
Ansatt siden: 2007
Utdanning: Master i geomatikk fra Norges miljø- og biovitenskapelige universitet i Ås

Stavanger kommune, Øvre Kleivegate 15, postboks 8001, 4068 Stavanger,
Org.nr: 964 965 226

Tlf: +47 51 50 70 90

Ansvarlig redaktør: Kommunikasjonssjef Marianne Jørgensen

Nettredaktør: Tone Gaard
Nyhetsredaktør: Øyvind Berekvam