Utenlandske arbeidssøkere

(gjelder ikke arbeidssøkere fra Norden)

Vi stiller følgende krav til utenlandske arbeidssøkere:

  • Du må kunne både skriftlig og muntlig norsk
  • I stillinger i oppvekst og levekår, der du har kontakt med våre brukere, må du dokumentere at du har språknivå tilsvarende B1.
  • I stillinger for øvrig må du dokumentere at du har språknivå A1-A2.
  • Søknaden må skrives på norsk
  • Attester og vitnemål skal være oversatt til norsk
  • Du må ha gyldig oppholdstillatelse for arbeid
  • Du må legge ved godkjenning fra NOKUT på utenlandsk utdanning, se www.nokut.no
  • Krever stillingen du søker på godkjenning/autorisasjon, må du legge ved denne godkjenningen. Dette gjelder spesielt for helsepersonell. Statens autorisasjonskontor for helsepersonell gir slik godkjenning, se www.sak.no

Om oppholdstillatelse for arbeid

Hvis du er statsborger av et nordisk land (Sverige, Danmark, Island eller Finland), har du automatisk oppholdstillatelse.

Hvis du er statsborger av et EU/EØS-land, trenger du ikke søke om oppholdstillatelse. Du må allikevel registrere deg hos politiet dersom du ønsker å oppholde deg i Norge i mer enn tre måneder.

Hvis du er statsborger av et land utenfor EU/EØS-området, må du ha et skriftlig tilbud om arbeid for å få oppholdstillatelse i Norge. Vilkårene for å få innvilget oppholdstillatelse varierer avhengig av type stilling eller yrke.

Les mer på UDI’s hjemmesider: www.udi.no

 

Stavanger kommune, Øvre Kleivegate 15, postboks 8001, 4068 Stavanger,
Org.nr: 964 965 226

Tlf: +47 51 50 70 90

Ansvarlig redaktør: Kommunikasjonssjef Marianne Jørgensen

Nettredaktør: Tone Gaard
Nyhetsredaktør: Øyvind Berekvam