Rådmannens lederteam

Rådmannens lederteam består av direktørene for de fem tjenesteområdene i Stavanger kommunes administrasjon, samt kommunikasjon.

Rådmann Per Kristian Vareide
Gunn Jorunn Aasland (Kultur og byutvikling)
Leidulf Skjørestad (Bymiljø og utbygging),
Marianne Jørgensen (Kommunikasjon)
Olve Molvik (Personal og organisasjon, konstituert økonomi)
Per Haarr (Oppvekst og levekår)

Stavanger kommune, Øvre Kleivegate 15, postboks 8001, 4068 Stavanger,
Org.nr: 964 965 226

Tlf: +47 51 50 70 90

Ansvarlig redaktør: Kommunikasjonssjef Marianne Jørgensen

Nettredaktør: Tone Gaard
Nyhetsredaktør: Øyvind Berekvam