Vann og avløp

Vann- og avløp har hovedansvaret for Stavanger kommunes vann- og avløpsanlegg. Vi bygger ut, forvalter, drifter og vedlikeholder disse anleggene.

Vann- og avløpssjef er Jarle Furre
Tlf: 51 50 76 61
VA-verket_Logo

Virksomheten er organisert i tre seksjoner:

  • Forvaltning
    Ivaretar eierskapet i henhold til lover, forskrifter og politiske vedtak. Seksjonen utarbeider mål og strategier og bestiller produksjonsoppgaver.
  • Myndighet
    Behandler henvendelser om og utfører tilsyn på private vann- og avløpsanlegg (VA-anlegg) i henhold til lover, forskrifter og lokale bestemmelser. Har ansvar for private husvannmålere og fakturering av VA-gebyrer.
  • Produksjon
    Utfører drifts-, fornyelses- og vedlikeholdsoppgaver. Seksjonen utfører også vakttjeneste, og tar prøver av vannet som en del av seksjonens kvalitetssikringssystem.

Vann og avløp har rundt 50 medarbeidere.

Besøksadresser: Olav Kyrres gate 19 (Forvaltning og Myndighet) og Svanholmen 3 (Produksjon).
Postadresse: Postboks 8001, 4068 Stavanger
Telefon: 51 50 70 90 
E-post: postmottak.bmu@stavanger.kommune.no

Henvendelser om kart og skisser,  rørleggermeldinger, ferdigmeldinger og ulike skjema: post.vamyndighet@stavanger.kommune.no

Vakttelefon ved feil på offentlig vann- og avløpsnett:

51 50 71 86

Stavanger kommune, Øvre Kleivegate 15, postboks 8001, 4068 Stavanger,
Org.nr: 964 965 226

Tlf: +47 51 50 70 90

Ansvarlig redaktør: Kommunikasjonssjef Marianne Jørgensen

Nettredaktør: Tone Gaard
Nyhetsredaktør: Øyvind Berekvam