Helsesjefen

Helsesjefen er direktørens medisinsk faglige rådgiver.

Helsesjef Tord A. Haaland er kommuneoverlege og leder samfunnsmedisinsk stab med kommunefarmasøyt, rådgivere, leger og folkehelserådgivere.

Helsesjefen har ansvar for:

Besøksadresse: Arne Rettedalsgate 12
Postadresse: Postboks 8001, 4068 Stavanger
telefon: 51 50 70 90
E-post: postmottak.oppvekst@stavanger.kommune.no
Vennligst unngå å sende sensitive opplysninger på e-post.

Stavanger kommune, Øvre Kleivegate 15, postboks 8001, 4068 Stavanger,
Org.nr: 964 965 226

Tlf: +47 51 50 70 90

Ansvarlig redaktør: Kommunikasjonssjef Marianne Jørgensen

Nettredaktør: Tone Gaard
Nyhetsredaktør: Øyvind Berekvam