Oppvekst- og levekårservice

Avdelingen har ansvar for opptak til barnehage, legat og gjeldsrådgivning.

Gro Tungland er leder i avdelingen.

Dette jobber Oppvekst- og levekårservice med:

  • Opptak til barnehage
  • Legatforvaltning
  • Gjeldsrådgivning (gratis tjeneste for innbyggerne i Stavanger)
  • Andre interne fellesfunksjoner for avdelingen

Besøksadresse: Eiganesveien 10
Postadresse: 4008 Stavanger
Telefon: 51 50 70 90
Telefax: 51 50 70 04
e-post: postmottak.oppvekst@stavanger.kommune.no
Vennligst unngå å sende sensitive opplysninger på e-post.

Stavanger kommune, Øvre Kleivegate 15, postboks 8001, 4068 Stavanger,
Org.nr: 964 965 226

Tlf: +47 51 50 70 90

Ansvarlig redaktør: Kommunikasjonssjef Marianne Jørgensen

Nettredaktør: Tone Gaard
Nyhetsredaktør: Øyvind Berekvam