Politisk sekretariat

Politisk sekretariat skal betjene de politiske organene

Martha Rødde , leder  Martha Rødde                  
Tlf: 51 50 72 34 / 402 01 305


Politisk sekretariat har som hovedoppgave å betjene de politiske organene ved å legge til rette for, og bidra til, avvikling av møter i folkevalgte styrer, råd og utvalg.
Videre har avdelingen som oppgave å:
 

  • Opprettholde og videreutvikle saksflyten mellom administrasjonen og de folkevalgte organene. Herunder tilrettelegge for papirløs saksflyt mellom enhetene. 
  • Gi råd, veiledning og bistå i saker knyttet til prosedyrer og saksgang i de folkevalgte organene
  • Sørge for at de folkevalgte får de arbeidsbetingelser og den godtgjørelse de har krav på.
  • Gi råd, veiledning og informasjon til folkevalgte, administrasjon, presse og publikum om vedtak og saker.
  • Tilrettelegge for kommunens representasjon. 
  • Ajourholde og videreutvikle kommunens nettsider om politikk og demokrati

 Avdelingen har  14 ansatte.

Kontoradresse er Rådhuset, Øvre Kleivegate 15.

E- postadresse: resepsjonps@stavanger.kommune.no

Stavanger kommune, Øvre Kleivegate 15, postboks 8001, 4068 Stavanger,
Org.nr: 964 965 226

Tlf: +47 51 50 70 90

Ansvarlig redaktør: Kommunikasjonssjef Marianne Jørgensen

Nettredaktør: Tone Gaard
Nyhetsredaktør: Øyvind Berekvam