Organisasjonskart

             
        Rådmann
Per Kristian Vareide
     
  Sølvberget KF
Til hjemmeside

             
        Kommune-
advokaten

 
  Stavanger
Parkering KF

Til hjemmeside

           
       
Politisk sekretariat
 
  Natur- og
idrettsservice KF

Til hjemmeside

           
       
Næring
 
  Stavanger
byggdrift KF

Til hjemmeside


             
  Stavanger
utvikling KF

Til hjemmeside


             
  Stavanger
boligbygg KF

             
     
           
Oppvekst og levekår
direktør
Per Haarr
Kultur og byutvikling
direktør
Gunn Jorunn Aasland
Økonomi
konstituert direktør
Olve Molvik
Kommunikasjon
sjef
Marianne Jørgensen
Personal
og organisasjon

direktør Olve Molvik
Bymiljø og utbygging
direktør
Leidulf Skjorestad

Stavanger kommune, Øvre Kleivegate 15, postboks 8001, 4068 Stavanger,
Org.nr: 964 965 226

Tlf: +47 51 50 70 90

Ansvarlig redaktør: Kommunikasjonssjef Marianne Jørgensen

Nettredaktør: Tone Gaard
Nyhetsredaktør: Øyvind Berekvam