Selskap og samarbeid

Stavanger kommune er eier/deltaker i om lag 35 selskap og samarbeid, som står for en stor andel av kommunens samlede tjenesteproduksjon. Selskapene leverer samfunnskritiske tjenester som brannberedskap, renovasjon, strøm- og vannforsyning. Selskapene forvalter også store verdier på vegne av fellesskapet. Det er videre betydelige årlige overføringer mellom kommunen og selskapene i form av utbytte og driftstilskudd.

Stavanger bystyre fastsetter rammene for kommunens eierstyring og selskapenes virksomhet gjennom blant annet å godkjenne vedtekter, selskaps-/aksjonæravtaler, eierstrategier og eierskapsmeldingen. Bystyret oppnevner også kommunens representanter i eierorganene. Kommunens eierstyring utøves gjennom eierorganene. Kontrollutvalget skal på vegne av bystyret påse at det føres kontroll med forvaltningen av kommunens eierinteresser. Det gis en nærmere redegjørelse for kommunens eieroppfølging i eierskapsmeldingen.

 

Stavanger kommunes eierinteresser:   
   
Kommunale foretak (KF)                                 Eierandel 
Stavanger Byggdrift KF  100 %
Stavanger Natur- og idrettsservice KF  100 %
Stavanger Parkeringsselskap KF  100 %
Sølvberget KF  100 %
Stavanger utvikling KF
    100 %
Stavanger boligbygg KF     100 %
   
Interkommunale samarbeid (koml. § 27)  
Jæren friluftsråd  -
Rogaland kontrollutvalgssekretariat (IS)  35,00 %
Ryfylke friluftsråd  -
   
Interkommunale selskap (IKS)  
IVAR IKS 41,53 %
Multihallen og Storhallen IKS 62,40 %
Opera Rogaland IKS 50,00 %
Renovasjonen IKS 50,00 %
Rogaland brann og redning IKS 49,30 %
Rogaland Revisjon IKS 31,95 %
Stavanger konserthus IKS 89,00 %
Stavangerregionen Havn IKS 80,69 %
Sørmarka flerbrukshall IKS  64,02 % 
   
Aksjeselskap (AS)  
Allservice AS 50,38 %
Attende AS 51,23 %
Blue Planet AS 1,71 %
Filmkraft Rogaland AS 35,00 %
Forus Næringspark AS 49,01 %
Gladmat AS 4,00 %
Lyse AS 43,68 %
Lysefjorden Utvikling AS 9,60 %
Museum Stavanger AS 47,00 %
Måltidets Hus AS 2,56 %
Nord-Jæren Bompengeselskap AS 16,67 %
Nord-Jæren Utvikling Sandnes AS 10,00 %
Rogaland Teater AS 25,93 %
Ryfast AS  28,56 % 
SF Kino Stavanger/Sandnes AS 33,15 %
Stavanger Sentrum AS 40,00 %
Universitetsfondet for Rogaland AS 36,32 %
 
Andre  
Region Stavanger  -
   

 

 

Stavanger kommune, Øvre Kleivegate 15, postboks 8001, 4068 Stavanger,
Org.nr: 964 965 226

Tlf: +47 51 50 70 90

Ansvarlig redaktør: Kommunikasjonssjef Marianne Jørgensen

Nettredaktør: Tone Gaard
Nyhetsredaktør: Øyvind Berekvam