Flagging

Det er mulig å søke kommunen om flagging ved spesielle arrangement.

Hvem kan få tillatelse til flagging?
Tillatelse gis bare til arrangement i kommunal regi, arrangement der Stavanger kommune er medarrangør, eller store arrangement med bred internasjonal deltakelse.

Dersom tidspunkt for flaggingen senere viser seg å komme i konflikt med et helt sentralt statlig eller kommunal arrangement kan tillatelsen tilbakekalles.

Følgende type arrangement kan få tillatelse til å flagge:

  • kulturarrangementer
  • idrettsarrangementer
  • festivaler

Flaggingen vil kun forekomme mens arrangementet avvikles; fra dagen det starter til dagen det er ferdig.

Utgifter til flagging skal bekostes av arrangør unntatt for ideelle organisasjoner.

Søknad om flagging
Søknaden må sendes i god tid, og senest innen 2 uker før arrangementet finner sted. I tilfelle flere søknader om flagging for samme dag/tidsrom, vil den først innkomne søknad normalt få fortrinnsrett.

Søknad om flagging behandles ved politisk sekretariat.

Kontaktperson er Liv Marit Netland, tlf. 51 50 71 31

Stavanger kommune, Øvre Kleivegate 15, postboks 8001, 4068 Stavanger,
Org.nr: 964 965 226

Tlf: +47 51 50 70 90

Ansvarlig redaktør: Kommunikasjonssjef Marianne Jørgensen

Nettredaktør: Tone Gaard
Nyhetsredaktør: Øyvind Berekvam