Slik påvirker du

Politikere i Stavanger bystyre og ordfører arrangerer jevnlige møtedager der enkeltpersoner, grupper og interesseorganisasjoner kan ta opp tema de er opptatt av.

Hvilke saker?
Du står selv fritt til å velge hva du vil ta opp. Dersom du har idéer, tanker, forslag eller liknende du ønsker å lufte med kommunens politikere, er politikertorget eller ordførerens Åpen dag en god anledning.

Informasjonsutveksling
Møtene har ingen formell status, men åpner for dialog mellom deg og politikerne. Etter at du har lagt frem saken din følger en spørsmålsrunde, og gruppelederne tar med seg innspillene tilbake til sine partier.

Merk: Hverken politikertorget eller ordførerens åpen dag er stedet for saker som allerede er inne i det politiske systemet. Heller ikke taushetsbelagte enkeltsaker innen sosial og helse og kommunens boligsaker hører hjemme her.

Kontakt politisk sekretariat:
Tlf: 51 50 71 31
resepsjonps@stavanger.kommune.no

Besøksadresse:
Rådhuset, Øvre Kleivegate 15

Stavanger kommune, Øvre Kleivegate 15, postboks 8001, 4068 Stavanger,
Org.nr: 964 965 226

Tlf: +47 51 50 70 90

Ansvarlig redaktør: Kommunikasjonssjef Marianne Jørgensen

Nettredaktør: Tone Gaard
Nyhetsredaktør: Øyvind Berekvam