Slik styres Stavanger

Stavanger kommune styres etter formannskapsmodellen, med bystyret som øverste politiske myndighet.

 

Bystyret 2011 - 2015Bystyret består av 67 medlemmer med varamedlemmer valgt av kommunens innbyggere ved kommunevalg hvert fjerde år. I nåværende periode består bystyret av 10 politiske partier.

Formannskapsmodellen
Når en kommune styres etter formannskapsmodellen er
det de politiske utvalgene som har den overordnede styring og ledelse av kommunen. 

Bystyret velger representanter til formannskapet og de andre politiske utvalgene. I Stavanger kommune velges representantene til de politiske og upolitiske utvalgene etter forholdstallprinsippet.

Hva er forholdstallprinsippet?
Forholdstallsprinsippet er når den prosentvise andel representanter et parti, eller samarbeidende partier, har i bystyret gjenspeiler antall verv partiet, eller samarbeidende partier, får i andre styrer, råd og utvalg. 

Demokratisk medvirkning
De demokratiske prosessene i kommunen inkluderer det politiske systemet, men er også prosesser som drives av administrasjonen, gjerne i forkant av den politiske behandlingen. Eksempler er deler av det kommunale planarbeidet. Her inviteres involverte parter på mange nivå til å komme med meningsytringer og innspill.

I tillegg har kommunen en rekke upolitiske styrer, råd og utvalg som har ansvar og arbeidsoppgaver innen et avgrenset område. Eksempler på dette er kommunens råd for funksjonshemmede og ungdommens bystyre.

Slik påvirker du
Politikerne og kommuneadministrasjonen vil styre byen til det beste for deg, og vil gjerne høre dine synspunkter om saker og tema du brenner for. Har du som enkeltperson eller medlem av en organisasjon en sak du vil lufte for politikerne  kan ordførerens åpen dag eller politikertorget kanskje være stedet å gå.

Kontakt politisk sekretariat:
Tlf: 51 50 71 31
resepsjonps@stavanger.kommune.no

Besøksadresse:
Rådhuset, Øvre Kleivegate 15

Stavanger kommune, Øvre Kleivegate 15, postboks 8001, 4068 Stavanger,
Org.nr: 964 965 226

Tlf: +47 51 50 70 90

Ansvarlig redaktør: Kommunikasjonssjef Marianne Jørgensen

Nettredaktør: Tone Gaard
Nyhetsredaktør: Øyvind Berekvam