Styrer, råd og utvalg

Stavanger kommune styres etter formannskapsmodellen.

Når en kommune styres etter formannskapsmodellen er det de politiske utvalgene som har den overordnede styring og ledelse av kommunen.

Delegert myndighet
Bystyret er kommunens øverste politiske myndighet, og er det eneste utvalget som kan fatte endelige vedtak. For å få ting til å fungere delegerer bystyret omfattende myndighet til andre folkevalgte utvalg.

Stavanger kommunes delegeringsreglement

Stavanger bystyre

I menyen til venstre finner du en oversikt over alle folkevalgte styrer, råd og utvalg i Stavanger kommune.

Stavanger kommune, Øvre Kleivegate 15, postboks 8001, 4068 Stavanger,
Org.nr: 964 965 226

Tlf: +47 51 50 70 90

Ansvarlig redaktør: Kommunikasjonssjef Marianne Jørgensen

Nettredaktør: Tone Gaard
Nyhetsredaktør: Øyvind Berekvam