Styrevervregisteret

Stavanger kommune vedtok allerede i 2007 å slutte seg til  Styrevervregisteret. Registeret skal gi oversikt over folkevalgtes, ansattes og styremedlemmers verv og økonomiske interesser.

Registeret er gratis og åpent for allmennheten.

Stavanger kommune i styrevervregisteret

Kontakt politisk sekretariat:
Tlf: 51 50 71 31
resepsjonps@stavanger.kommune.no

Besøksadresse:
Rådhuset, Øvre Kleivegate 15

Stavanger kommune, Øvre Kleivegate 15, postboks 8001, 4068 Stavanger,
Org.nr: 964 965 226

Tlf: +47 51 50 70 90

Ansvarlig redaktør: Kommunikasjonssjef Marianne Jørgensen

Nettredaktør: Tone Gaard
Nyhetsredaktør: Øyvind Berekvam