Kontaktinfo og åpningstider
barnevernet i Stavanger

Besøksadresse barnevernet administrasjon:
St. Olavs gate 9 (Etasje A2), 4005 Stavanger (hovedekspedisjon).
St. Olavs gate 13 (Etasje C2), 4005 Stavanger (ekspedisjon adm. og omsorgsteam).

Postadresse: Postboks 8001, 4068 Stavanger

Telefon: 51 91 26 00
Telefaks: 51 91 26 01
Barnevernvakten: Tlf: 51 89 91 67        

Åpningstid:
kl. 08.00 – 15.30 og kl. 18.00 – 02.00 man – tors
kl. 08.00 – 15.30 og kl. 18.00 – 03.00 fredag
lørdag:   18.00 – 03.00 
søndag: 18.00 – 02.00
Vakttelefon 901 72 534 kl. 15.00 - 18.00 man - fred

Besøksadresse
: Politihuset i Stavanger, Lagårdsveien 6, 4010 Stavanger

Alarmtelefon for barn og unge: 116 111

Stavanger kommune, Øvre Kleivegate 15, postboks 8001, 4068 Stavanger,
Org.nr: 964 965 226

Tlf: +47 51 50 70 90

Ansvarlig redaktør: Kommunikasjonssjef Marianne Jørgensen

Nettredaktør: Tone Gaard
Nyhetsredaktør: Thomas Bore Olsen