Alarmtelefon barn og unge

Alle barn og unge i hele landet kan ringe 116 111 når de er redde og bekymret.

Stavanger kommune har en egen barnevernvakt. I tillegg har barn og unge den nasjonale Alarmtelefonen 116 111 de kan ringe når de opplever vold i hjemmet, er utsatt for overgrep, er redd for tvangsgifte eller opplever andre akutte og vanskelige situasjoner.

Alarmtelefonen 116 111 er gratis.

Telefonen blir besvart av voksne som har lang erfaring i å hjelpe barn og unge.

Også voksne som er bekymret for barn og unge kan ringe Alarmtelefonen 116 111.

Mer om Alarmtelefonen 116 111

Stavanger kommune, Øvre Kleivegate 15, postboks 8001, 4068 Stavanger,
Org.nr: 964 965 226

Tlf: +47 51 50 70 90

Ansvarlig redaktør: Kommunikasjonssjef Marianne Jørgensen

Nettredaktør: Tone Gaard
Nyhetsredaktør: Øyvind Berekvam