Barnekonvensjonen

Sjumilssteget for barn og unges beste handler om å iverksette FNs barnekonvensjon i praksis.

Barn med ballonger.Sjumilssteget hjelper kommunene med å konkretisere artiklene i barnekonvensjonen slik at disse kan brukes til å planlegge og kvalitetssikre tjenestene til barn og unge.

Sjumilssteget

Stavanger kommune, Øvre Kleivegate 15, postboks 8001, 4068 Stavanger,
Org.nr: 964 965 226

Tlf: +47 51 50 70 90

Ansvarlig redaktør: Kommunikasjonssjef Marianne Jørgensen

Nettredaktør: Tone Gaard
Nyhetsredaktør: Øyvind Berekvam