SLT-koordinator

Stavanger kommune jobber med å forebygge kriminalitet blant barn og unge.

Kommunen har et kriminalitetsforebyggende samarbeid med Stavanger politistasjon gjennom SLT koordinatoren. SLT står for samordning av lokale kriminalitetsforebyggende tiltak.

Blant hovedoppgavene er å avdekke utfordringer knyttet til barne- og ungdomskriminalitet og å iverksette tiltak.

Stavanger kommune jobber også med å forebygge radikalisering og voldelig ekstremisme, og har blant annet utviklet en lokal veileder til hjelp for førstelinjetjenesten.

Stavanger kommune, Øvre Kleivegate 15, postboks 8001, 4068 Stavanger,
Org.nr: 964 965 226

Tlf: +47 51 50 70 90

Ansvarlig redaktør: Kommunikasjonssjef Marianne Jørgensen

Nettredaktør: Tone Gaard
Nyhetsredaktør: Øyvind Berekvam