Vold / tvang

Stavanger kommune ønsker at flere skal kunne være åpne om at de lever i en hverdag preget av vold og få nødvendig hjelp.

Større grad av åpenhet vil også kunne bidra til å redusere omfanget av vold i nære relasjoner, fordi vold blir mindre skam- og skyldbelagt, og voldsutøvere løper større risiko.

Kommunen har ansvar for å forebygge, henvise, behandle og følge opp personer som har vært vitne til eller vært utsatt for vold i nære relasjoner.  Høsten 2014 vedtok bystyret  "Trygg – fri fra vold", en handlingsplan mot vold i nære relasjoner.

Voldtektsmottaket, Krisesenteret, legevakten, politiet, Alternativ til vold (ATV) og barneverntjenesten er viktige instanser for personer som har vært vitne til eller har blitt utsatt for vold i nære relasjoner.

 

Stavanger kommune, Øvre Kleivegate 15, postboks 8001, 4068 Stavanger,
Org.nr: 964 965 226

Tlf: +47 51 50 70 90

Ansvarlig redaktør: Kommunikasjonssjef Marianne Jørgensen

Nettredaktør: Tone Gaard
Nyhetsredaktør: Øyvind Berekvam