Jordmortjenesten

Svangerskapsomsorgen i Stavanger kommune er et tilbud til alle gravide, og bygger på et samarbeid mellom lege og jordmor.

Les brosjyren: Til deg som er gravidTa tidlig kontakt med jordmortjenesten, helst etter første legekontroll. Ved stor pågang av gravide tildeler vi jordmortime etter en prioriteringsliste.
Førstegangsfødende vil bli prioritert.
Mer informasjon i brosjyren: Til deg som er gravid.

Den kommunale jordmortjenesten er samlet på Sentrum helsestasjon i Klubbgata 5, 4. etasje (Arkaden).
Timebestilling jordmor:
Tlf: 51 50 83 12 (Åpningstid: 08.00– 15.00)


Jordmor tilbyr:
• Oppfølging i svangerskapet
• Informasjon om foreldrerollen
• Ammeveiledning
• Prevensjonsveiledning
• Eventuelt hjemmebesøk etter fødselen
• Samtale etter fødselen
• Barselgrupper

Målet for svangerskapsomsorgen

• Å gi oppfølging og veiledning i svangerskapet, og medvirke til at svangerskap og fødsel forløper på en naturlig måte
• Forberedelse til foreldrerollen

TEGRA for integrasjon
Jordmortjenesten samarbeider med TEGRA om fødselsforberedende kurs og barselgrupper for fremmedspråklige.

Logo og visjon til Helsestasjons- og skolehelsetjenesten: For familiens helse og trivsel

 

         Trykk på bildet og kom til siden hvor du kan finne ut hvilken helsestasjon du tilhører
           Finn din helsestasjon her

Stavanger kommune, Øvre Kleivegate 15, postboks 8001, 4068 Stavanger,
Org.nr: 964 965 226

Tlf: +47 51 50 70 90

Ansvarlig redaktør: Kommunikasjonssjef Marianne Jørgensen

Nettredaktør: Tone Gaard
Nyhetsredaktør: Øyvind Berekvam