Krisesenteret i Stavanger

Krisesenteret i Stavanger gir et tilbud til fysisk, psykisk og seksuelt mishandlede kvinner, menn og deres barn, også individer utsatt for tvangsekteskap eller menneskehandel.

Krisesenteret har åpent hele døgnet.

Kontaktinformasjon
Tlf: 51 53 06 23

Krisesenteret for menn 
Tlf: 51 53 22 27

E-post: ksis@stavanger.kommune.no

Postadresse:
Krisesenteret i Stavanger
Postboks 8095 Forus
4068 Stavanger (offentlig post)

Krisesenteret i Stavanger
Postboks 503
4003 Stavanger (for privat post eller post unntatt offentlighet) 

Stavanger kommune driver Krisesenteret for egne innbyggere, samt innbyggere i følgende kommuner: Bjerkreim, Eigersund, Finnøy, Forsand, Gjesdal, Hjelmeland, Hå, Klepp, Kvitsøy, Lund, Randaberg, Rennesøy, Sandnes, Sola, Sokndal, Strand og Time. 

 

Tjenester Krisesenteret tilbyr

  • Råd og veiledning gjennom individuelle samtaler og/eller gruppesamtaler
  • Bistand til å ordne praktiske utfordringer som økonomi og nytt bosted.
  • Foreldreveiledning
  • Et midlertidig bosted når dette er nødvendig.
  • Formidling av kontakt til andre deler av hjelpeapparatet, eksempelvis advokat, Alternativ til vold, NAV og andre.

Årsmelding 2016

Sentralbord 51 50 70 90

Varsle om feil

Stavanger kommune, Øvre Kleivegate 15, postboks 8001, 4068 Stavanger,
Org.nr: 964 965 226

Tlf: +47 51 50 70 90

Ansvarlig redaktør: Kommunikasjonssjef Marianne Jørgensen

Nettredaktør: Tone Gaard
Nyhetsredaktør: Øyvind Berekvam