Skal du søke barnehageplass?

Stavanger kommune har samordnet barnehageopptak for alle barnehager i Stavanger, både kommunale og ikke-kommunale.

Når barnet får personnummer kan du søke om barnehageplass. Stavanger har ett hovedopptak med søknadsfrist 1. mars . Søkere ved hovedopptaket blir som hovedregel tilbudt plass fra nytt barnehageår 15. august. Det er mulig å søke barnehageplass hele året.

Kommunens opptakssystem på nett vil være stengt for endring i barnehagesøknaden i tidsrommet 1. mars-1. mai.

Nye søkere må selv beregne når retten til barnehageplass inntreffer og passe på å søke innen fristen for tildeling av barnehageplass ved nytt barnehageår. Hvis du allerede har fått et vedtak på prioritert barnehageplass og står på venteliste trenger du ikke søke på nytt.

VIKTIG: Byttesøknader er bindende!  Hvis det blir ledig plass i barnehagen du har søkt, blir barnet direkte plassert i  den nye barnehagen . Den barnehageplassen barnet allerede har blir sagt opp automatisk. 

Stavanger kommune, Øvre Kleivegate 15, postboks 8001, 4068 Stavanger,
Org.nr: 964 965 226

Tlf: +47 51 50 70 90

Ansvarlig redaktør: Kommunikasjonssjef Marianne Jørgensen

Nettredaktør: Tone Gaard
Nyhetsredaktør: Øyvind Berekvam