Etablererboliger

Hva er en etablererbolig?
Stavanger kommune har en ordning der innbyggere i Stavanger som ikke har eid bolig før, kan få anledning til å skaffe seg sin første selveide bolig i lavblokk eller blokk til en lavere pris enn markedspris, mot at de deltar i deler av klargjøringen av boligen selv.

Arbeidsdeling og egeninnsats
Etablererboliger bygger på samme konsept som den tidligere selvbyggerordningen, altså at etablereren utfører noe egeninnsats. Forskjellig fra selvbyggerordningen er at det ikke legges opp til egeninnsats før ferdigattest foreligger og boligen er overdratt til kjøper.

Stavanger kommune bygger boligen ferdig til ferdigattesten er innvilget. Boligen blir overdratt til kjøperen med våtromsbelegg på bad og i andre våtrom, og ferdig montert kjøkken. Boligen leveres med ferdigattest, men kjøperen må selv utføre arbeidene med belegg eller parkett på gulv, malingsarbeider og belistning.

Et felt med etablererboliger organiseres som borettslag knyttet til et av boligbyggelagene.

Kunngjøring av nye boliger
Når et felt med etablerererboliger er klar for tildeling, kunngjøres det her på kommunens nettsider, på etablererordningens facebookside og i annonser i lokale medier.

Det første feltet med etablererboliger er på Husabøryggen, disse stoklare til overtakelse i mai 2017. Neste felt ut blir på Tastarustå B7, som er estimert å være klart for overtakelse i løpet av 2020.

Følg etablererordningen på facebook.

Kontaktinformasjon

Har du spørsmål om nye boligfelt, hvordan du søker eller andre ting om etablererordningen? Sjekk først nettsidene med ofte stilte spørsmål og svar og hva som skjer.

Finner du ikke svar på det du lurer på, kontakt prosjektleder for etablererordningen.

Rolf Robert Ness
51 50 89 17, kl 08-15. 

Stavanger kommune, Øvre Kleivegate 15, postboks 8001, 4068 Stavanger,
Org.nr: 964 965 226

Tlf: +47 51 50 70 90

Ansvarlig redaktør: Kommunikasjonssjef Marianne Jørgensen

Nettredaktør: Tone Gaard
Nyhetsredaktør: Thomas Bore Olsen