Vanlige spørsmål (FAQ)

Her er vanlige spørsmål, og svarene på dem, om ordningen med selvbyggerboliger og etablererboliger i Stavanger kommune.

Må søkerne ha bodd/arbeidet/studert i kommunen sammenhengende i fem år?

 • Svar: Nei, årene kan legges sammen. En av søkerene må oppfylle kravet.

Kan søker og/eller medsøker ha eid bolig tidligere?

 • Svar: I utgangspunktet nei. Men for etablererboligene kan det i speiselle tilfeller gjøres unntak fra regelen om at du ikke kan ha eid bolig før.

Er det en egen loddtrekningsgruppe for innbyggere som bor i kommunale boliger?

 • Svar: Nei.

Jeg er gravid med mitt første barn. Kvalifiserer jeg da for gruppe A (søkere med barn)?

 • Svar: Nei, barnet må være født på søkertidspunktet. Før dette er du i gruppe B, søkere uten barn.

Hvor mye må søker og /eller medsøker tjene for å klare finansieringen?

Hvor mye kan søker og medsøker tjene tilsammen?

 • Svar: Øvre grense for årsinntekt vurderes for hvert enkelt felt. Ved forrige felt var grensene slik:
  Familiebolig: kr 1 100 000 (samlet brutto inntekt søker og medsøker)
  Blokkleilighet: kr 900 000 (samlet brutto inntekt søker og medsøker)
  Blokkleilighet: kr 700 000 (brutto inntekt enslig søker)

Hvor mye kan søker og medsøker ha i egenkapital?

 • Svar: Øvre grense for egenkapital vurderes for hvert enkelt felt, ved forrige felt var den øvre grensen kr 600.000.

Inntekten vår kommer til å stige over inntektsgrensen i høst. Vil jeg da kunne miste huset?

 • Svar: Nei. Vi legger til grunn inntekten og formuen på søknadstidspunktet.

Kan jeg gi en gave til mitt barn slik at de klarer finansieringen?

 • Svar: Ja, det er ingen begrensning for dette så lenge gaven er gitt og overført før søknadstidspunktet. Men husk regler knyttet til arv og gaver (skatteetaten.no)

Hvem tinglyses huset på? Søker, medsøker eller begge?

 • Svar: Huset blir tinglyst på, og overført med en lik andel på, søker og medsøker. Vi tar for eksempel ikke hensyn til hvem som har mest inntekt eller formue.

Kontaktinformasjon

Har du spørsmål om nye boligfelt, hvordan du søker eller andre ting om etablererordningen? Sjekk først nettsidene med ofte stilte spørsmål og svar og hva som skjer.

Finner du ikke svar på det du lurer på, kontakt prosjektleder for etablererordningen.

Rolf Robert Ness
51 50 89 17, kl 08-15. 

Stavanger kommune, Øvre Kleivegate 15, postboks 8001, 4068 Stavanger,
Org.nr: 964 965 226

Tlf: +47 51 50 70 90

Ansvarlig redaktør: Kommunikasjonssjef Marianne Jørgensen

Nettredaktør: Tone Gaard
Nyhetsredaktør: Thomas Bore Olsen