Varsel om planoppstart

Innspill fra grunneiere og andre berørte eller interesserte kan være nyttig ved utforming av reguleringsplanen.

Når arbeid med en reguleringsplan starter, skal dette annonseres i avisen. Berørte parter (grunneiere, naboer, fagmyndigheter og interesseorganisasjoner) skal ha eget brev. Frist for å gi innspill er vanligvis seks uker. 

Til disse planene kan du gi innspill:

Plan 2631, Støperigata 18 - frist for innspill er 17. mars

Plan 2629, Snorres gate 30 - frist for innspill er 13. mars

Plan 2628, Tjensvollveien 31 og 33 - frist for innspill er 6. mars
.

Planer som nylig er varslet, men der frist for innspill er gått ut.

Plan 2389, Tasta barnehage - ny barnehage med fire avdelinger. Det skal også reguleres inn park/friområde. Planforslaget utarbeides av Stavanger kommune. Servicetorget kan gi deg informasjon om planen, og eventuelt sette deg i kontakt med rett saksbehandler.

Plan 2626, Ishallveien 10 - eksisterende bolig skal rives og erstattes av ny bolig i tre etasjer med tre boenheter. Planforslaget utarbeides av Fjogstad Hus AS. Kontaktperson er Astrid L. Strand - tlf. 922 44 454, e-post astrid@fjogstad-hus.no.

Plan 2624, Ytre Tasta barnehage - ny barnehage med fire avdelinger. Planforslaget utarbeides av Link arkitektur. Kontaktperson er Anna Grødem, tlf. 51 60 16 70 - mob. 975 34 039,e-post aeg@linkarkitktur.no.

Plan 2622, Mariero. Planforslaget utarbeides av Stavanger kommune. Parallelt med varsel om planoppstart ble forslag til planprogram sendt på høring. Saken ble behandlet i Kommunalstyret for byutvikling 22. september, sak 225/16Servicetorget kan gi deg informasjon om planen, og eventuelt sette deg i kontakt med rett saksbehandler.

Bussveien, strekningen Sundekrossen - Stavanger sentrum. Planen utarbeides av Statens vegvesen i samarbeid med Stavanger kommune. Parallelt med varsel om planoppstart ble forslag til planprogram sendt på høring. Saken ble behandlet i Kommunalstyret for byutvikling 8. september, sak 200/16. Saksbehandler for strekningen Mosvatnet - sentrum er Laila Løkken Christensen-Dreyer, tlf 976 28 370, e-post laila.christensen.dreyer@vegvesen.no. Saksbehandler for strekningen Sundekrossen - Mosvatnet er Richard Wigestrand, tlf 415 62 339, e-post richard.wigestrand@vegvesen.no.

Plan 2619, Åsen næringsområde. Parallelt med varsel om planoppstart ble forslag til planprogram (5 Mb) sendt på høring. Planforslaget utarbeides av Stavanger kommune. Servicetorget kan gi deg informasjon om planen, og eventuelt sette deg i kontakt med rett saksbehandler.

Plan 2616P, del av Madla bydelssenter. Planforslaget utarbeides av Alliance arkitekter AS. Kontaktperson er Charlotte Helleland, tlf. 930 64 284, e-post ch@allark.no.

Plan 2621P, Auglendsmyrå 11, 13 og 15. Planforslaget utarbeides av Eder Biesel Arkitekter AS. Kontaktperson er Wilhelm Eder, tlf. 476 78 575, e-post we@ederbiesel.no.

Plan 2620, Sandvikveien og del av Consul Sigval Bergesens vei. Planforslaget utarbeides av Stavanger kommune. Servicetorget kan gi deg informasjon om planen, og eventuelt sette deg i kontakt med rett saksbehandler.

Plan 2618P, Zetlitzveien vest. Planforslaget utarbeides av Alliance Arkitekter AS. Kontaktperson er Rune Stangeland, tlf 482 09 909 - rst@allark.no.
.

Se alle vedtatte planer samlet

En oppdatert oversikt over gjeldende reguleringsplaner finner du i kommunens kartportal.

Stavanger kommune, Øvre Kleivegate 15, postboks 8001, 4068 Stavanger,
Org.nr: 964 965 226

Tlf: +47 51 50 70 90

Ansvarlig redaktør: Kommunikasjonssjef Marianne Jørgensen

Nettredaktør: Tone Gaard
Nyhetsredaktør: Thomas Bore Olsen