Ikke lenger lov å brenne hageavfall

1. juli 2017 trer en ny forskrift om åpen brenning og brenning av avfall i småovner i kraft i Stavanger kommune.

All åpen brenning, det vil si all brenning som skjer utendørs, blir forbudt. Det samme gjelder all brenning av avfall i småovner. Det finnes noen få unntak fra det generelle forbudet.

Dette kommer i tillegg til det generelle forbudet mot åpen ild i perioden 15. april - 15. september i eller i nærheten av skog og mark:

Unntak fra forbudet
Følgende er tillatt, så lenge det ikke er i strid med brannvesenets generelle forbud mot åpen ild i perioden 15. april - 15. september i eller i nærheten av skog og mark:

  1. åpen brenning av kull og rent trevirke på grillinnretninger, utepeiser og kaffebål
  2. brenning av rent trevirke i vedovn/peis
  3. St.Hans-bål bestående av rent trevirke

Det vil ikke lenger være tillatt å brenne hageavfall, heller ikke utenfor tettbebygde strøk.

Du kan søke Stavanger kommune om dispensasjon fra forbudet ved å sende e-post til Stavanger kommune.

Du kan lese den fullstendige forskriften på lovdata.no.

Hvorfor innføres forskriften?
Stavanger kommune innfører forskriften for å få bedre kontroll med og begrense forurensningen fra åpen brenning. 

Hva er rent trevirke?
Rent trevirke defineres som "jomfruelig trevirke fra hager, skog og mark, samt avfallstrevirke som er ubehandlet".

Trenger du å bli kvitt hageavfall?
Stavanger kommune har en gratis henteordning for hageavfall. Les mer om dette på hentavfall.no

Kompostering av hageavfall kan også være et alternativ.


Sentralbord 51 50 70 90

Varsle om feil

Valg

Stavanger kommune, Øvre Kleivegate 15, postboks 8001, 4068 Stavanger,
Org.nr: 964 965 226

Tlf: +47 51 50 70 90

Ansvarlig redaktør: Kommunikasjonssjef Marianne Jørgensen

Nettredaktør: Tone Gaard
Nyhetsredaktør: Thomas Bore Olsen