Her graver kommunen

Informasjon om graveprosjekter i Stavanger.

Plan og anleggsavdelingen har ansvar for gjennomføringen av kommunale vei-, vann og avløpsanlegg i Stavanger. Hvert år er vi involvert i 40-50 prosjekter, så vi er godt synlige i bygatene.

Arbeidsprogrammet gir en oversikt over aktuelle prosjekter år for år. Alle pågående prosjekter blir også lagt ut på denne siden - organisert etter bydel.

Tegning av mann i arbeidstøy

Også andre aktører som graver i bygatene. I riksveier og fylkesveier er det som regel Statens vegvesen som er ansvarlige for prosjektene, og de har selv mer informasjon om disse.

Flere energi- og kommunikasjonsselskaper graver i bygatene. Den største av disse aktørene i området er Lyse.

Egne retningslinjer for graving i kommunale arealer gir opplysninger om hvilke krav Stavanger kommune setter til de som vil grave i kommunale arealer og til gjennomføring og utførelse av arbeidet. 

Stavanger kommune, Øvre Kleivegate 15, postboks 8001, 4068 Stavanger,
Org.nr: 964 965 226

Tlf: +47 51 50 70 90

Ansvarlig redaktør: Kommunikasjonssjef Marianne Jørgensen

Nettredaktør: Tone Gaard
Nyhetsredaktør: Øyvind Berekvam