Frisklivssentralen

Står du i fare for å utvikle eller har utviklet livsstilsykdommer og ønsker hjelp til å endre levevaner?

Kontakt Frisklivssentralen, et offentlig helsetilbud for voksne og barn. Frisklivsentralen holder til i lyse fine lokaler i gamle Stavanger sykehus, inngang 7, 3. etasje.
Logo frisklivssentralen 

TILBUD
Tilbudene i Frisklivssentralen er åpne for alle innbyggere i kommunen som ønsker veiledning for å endre levevaner. Du kan ta kontakt selv, eller bli henvist av lege, annet helsepersonell eller NAV.

Når du har mottatt en henvisning tar du direkte kontakt med Frisklivssentralen, eller venter til Frisklivssentralen kontakter deg for å avtale tid for samtale.

Under frisklivssamtalen kartlegger vi dine ønsker, mål og forutsetninger for endring av levevaner. Sammen med frisklivsveileder legger du en plan for de neste 12 ukene. Etter 12 uker, eller underveis ved behov, gjennomføres ny samtale der du og frisklivsveilederen oppsummerer hvordan det har gått.

Du kan ved behov fortsette tilbudet i Frisklivssentralen, eller veiledes videre til egenmestring og egen-aktivitet. Frisklivsveilederen skriver en enkel rapport som sendes til fastlegen, etter avklaring med deg.  

Her finner du oss: 

Gamle Stavanger sykehus
Arkitekt Eckhoffs gate
Inngang 7, 3. etasje
4010 Stavanger

Tlf: 51 50 81 00
Epost: helsehuset@stavanger.kommune.no 

Stavanger kommune, Øvre Kleivegate 15, postboks 8001, 4068 Stavanger,
Org.nr: 964 965 226

Tlf: +47 51 50 70 90

Ansvarlig redaktør: Kommunikasjonssjef Marianne Jørgensen

Nettredaktør: Tone Gaard
Nyhetsredaktør: Øyvind Berekvam